§ 300 Keskustorin ulkomyyntipaikan vuokrasopimuksen päättäminen ja uudelleen vuokraaminen Setlementti Tampere ry:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:2327/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

3.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

********* on kiinteistöjohtajan päätöksellä 1.9.2015 § 356 vuokrattu höyrymakkaroiden ja -nakkien ulkomyyntipaikka 837-102-9902-0000-V0007 Keskustorilta 1.10.2015 alkaen. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 2.10.2015. Vuokralainen on 11.3.2020 ilmoittanut kaupungille vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Uudeksi vuokralaiseksi esitetään Setlementti Tampere ry:tä. *********maanvuokrasopimus voidaan päättää niin, että sen viimeinen voimassaolopäivä on 31.3.2020. Uudeksi vuokralaiseksi hyväksytään 1.4.2020 alkaen Setlementti Tampere ry.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Keskustorin höyrymakkaroiden ja -nakkien ulkomyyntipaikasta 837-102-9902-0000-V0007 ********* tehty maanvuokrasopimus päätetään siten, että sen viimeinen voimassaolopäivä on 31.3.2020. Paikka vuokrataan 1.4.2020 alkaen Setlementti Tampere ry:lle (Y-tunnus 0993841-7). Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Vuosivuokra vuonna 2020 on 1.545,47 euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla. Vuokra sidotaan 1.1.2021 alkaen viralliseen elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100). Indeksilukua 100 vastaava perusvuokra on 78,53 euroa vuodessa. Vuokrausehdot on määritelty vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere