§ 94 Kiinteistö Oy Tikkutehtaanrinteelle vuokratun tontin vuokrasopimuksen osittainen purkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4365/10.00.03/2018

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tikkutehtaanrinne hallitsee tonttia 837-108-808-2 pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, minkä vuokra-aika on 1.8.1925 - 1.8.2025.

Kyseinen tontti sijaitsee vuonna 2017 lainvoimaiseksi tulleen asemakaavan nro 8048 mukaisella alueella Santalahdessa Pispalan kulttuuriympäristön ja Näsijärven välissä. Kaavamuutoksella toimisto-, teollisuus- ja varastoalue on muutettu asuinkortteleiden alueeksi. Kaavan valmistelussa ovat olleet mukana mm. alueen yksityiset maanomistajat, tonttien vuokralaiset ja kiinteistötoimi.

Kaavaprosessin aikana alueen vuokratonttien haltijoiden kanssa on tehty sitoumuksia, joiden perusteella vuokralaiset sitoutuvat vuokraamaan uusia muodostuvia tontteja kaavan saatua lainvoiman ja tonttien tultua rekisteröidyksi.

Kiinteistöjohtajan 12.6.2018 § 471 tekemällä päätöksellä tontin 837-108-808-2 vuokrasopimusta on purettu siltä osin, kun siitä kuuluu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla vuokrattuihin tontteihin 837-108-808-13, 14 ja 15. Samalla sopimusta on purettu siltä osin, kun siitä kuuluu yleisiin alueisiin.

Kesäkuun 1. päivästä 2018 alkaen tontin pinta-ala on 5 783 m2 ja vuosivuokra 17,05 euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.1.2021 § 9 tekemällä päätöksellä on vuokrattu tontti 837-108-808-4, joka muodostuu kokonaisuudessaan eli 1 119 m2:n osalta tontista 837-108-808-2, jonka vuokrasopimusta tulisi purkaa tältä osin päättymään 28.2.2021.

Maaliskuun 1. päivästä 2021 alkaen tontin 837-108-808-2 vuokrasopimuksen mukainen pinta-ala on 4 664 m2 ja vuosivuokra 13,75 euroa vuokrauksen jatkuessa muuten entisin ehdoin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma- arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

Päätös

Kiinteistö Oy Tikkutehtaanrinne -nimiselle yhtiölle vuokratun tontin 837-108-808-2 vuokrasopimusta muutetaan 1.3.2021 alkaen siten, että tontin pinta-ala on 4 664 m2 ja vuosivuokra 13,75 euroa.

Vuokraus jatkuu muuten entisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere