§ 143 Kiinteistölle 837-585-4-161 maksettava korvaus käyttöoikeudesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1673/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

3.3.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Särkijärven lounaispuolelta on Tampereen kaupunki purkamassa kolme huonokuntoista vapaa-ajanrakennusta. Rakennukset sijaitsevat yleiskaavan mukaisella virkistysalueilla osoitteissa Särkijärvi 48, Särkijärvi 58 ja 62. Kohteille ei ole ajoyhteyttä. Purkamiseen liittyvä ajoliikenne joudutaan toteuttaamaan yksityisen omistaman kiinteistön 837-585-4-161 alueen kautta. Suunnitellun ajoyhteyden kohdalla sijaisee kiinteistön 837-585-4-161 puukatos ja kaksi puuta, jotka pitäisi poistaa. Kiinteistötoimi on neuvotellut että kaupunki maksaisi kiinteistölle 837-585-4-161 tilapäisestä käyttöoikeudesta, puukatoksen ja puiden poistamisesta kertakaikkisena korvauksena 400,00 euroa. Purkutyöt tehdään maaliskuun aikana ja käytöstä aiheutuneet mahdolliset jäljet ennallistetaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistölle 837-585-4-161 maksetaan tilapäisestä alueen käyttöoikeudesta, puukatoksen ja puiden poistamisesta kertakaikkisena korvauksena 400,00 euroa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere