§ 83 Kiinteistön 837-224-7404-5 ostaminen Haukiluoman Liikerakennus Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1127/02.06.01/2021

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Haukiluoman Liikerakennus Oy tilan omistaa tontin 837-224-7404-5 osoitteessa Tyvikatu 11. Tontin pinta-ala on 5 981 m2 ja sillä sijaitsee yhtiön omistama oleva 1482 kem2:n suuruinen liikerakennus. Rakennus on tyhjillään ja purkukuntoinen. Kaupunki omistaa 100 % osakeyhtiön osakkeista. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on osoitettu kaava-merkinnällä YL-7. Kaupunki ja osakeyhtiö ovat yhteisellä hakemuksella hakeneet asemakaavamuutosta alueelta laaditun EHYT-selvityksen mukaiselle täydennysrakentamiselle. Asemakaavamuutoksella  on tarkoitus saada alueelle kaupungissa toivottuja pientalotontteja. Alue on asemakaavaohjelmassa vuodelle 2021 ja tästä syystä tontti 837-224-7404-5 tulisi saada kaupungin omistukseen.

FinCap Kiinteistövarainhoito Oy:n AKA arvioitsijan toimesta kohteesta on laadittu arviokirja, jossa tontin 837-224-7404-5 käyväksi markkina-arvoksi on katsottu olevan 180 000 euroa. Liikerakennusten purkukustannusten on arvioitu olevan 150 000 euroa. Rakennusten purkukuluista ja tontin ennallistamiskustannuksista vastaisi kokonaisuudessaan ostaja.

Kiinteistötoimi ja Haukiluoman Liikerakennus Oy ovat neuvotelleet tontin 837-224-7404-5 ostamisesta rakennuksineen Tampereen kaupungille. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kauppahinta olisi 30 000,00 euroa. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Tampereen kaupunki ostaa kiinteistön 837-224-7404-5 rakennuksineen Haukiluoman Liikerakennus Oy:ltä. Kauppahinta on 30 000,00 euroa.  Ostaja vastaa rakennuksen purkukuluista ja mahdollista maaperän kunnostuskustannuksista. Kauppa muutoin tehdään tavanomaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere