§ 636 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät 1.11.2020 alkaen toistaiseksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:344/02.05.00/2020

Päätöspäivämäärä

28.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi, talous- ja hallintopäällikkö Anu Rajala, puh. 046 877 3969, etunimi.J.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin 15.6.2020 voimaantulleen hallintosäännön 38 §:n mukaan palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot. Kiinteistöjohtaja päätti palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjistä 21.2.2020 § 233.

 Palveluiden järjestämisestä on sovittu asunto- ja kiinteistölautakunnan 18.12.2019 hyväksymässä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n välisessä palvelusopimuksessa siten, että tilaaja hankkii Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä tulosperusteisesti Ylläpitopalveluita (kiinteistökohteiden johtaminen, tilahallinnan avustavat työt, kiinteistöjen hoito, kunnossapito, vuokralaskutus) sekä Hanke- ja rakennuttamispalveluita (hankejohtaminen, rakennuttaminen ja suunnittelu).

Tulojen ja menojen hyväksymisoikeudet Ylläpitopalveluihin kuuluvien tehtävien (kiinteistökohteiden johtaminen, tilahallinnan avustavat työt, kiinteistöjen hoito ja kunnossapito) osalta tulojen ja menojen hyväksymisoikeudet kustannuspaikalle 135008 Kiinteistönhoito ja 135009 Kunnossapito tulee antaa tilapäällikkö Niko Suoniemelle sekä kiinteistöpäälliköille.

Vuokralaskutukseen liittyvien tehtävien osalta tulojen ja menojen hyväksymisoikeudet kustannuspaikalle 135007 Omaisuuden hallinta tulee antaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n vuokralaskutustiimin esimiehelle ja hänen varahenkilöilleen.

Hanke- ja rakennuttamispalveluihin liittyvien tehtävien (hankejohtaminen, suunnittelu ja rakennuttaminen) osalta liittyvien tehtävien osalta hyväksymisoikeudet kustannuspaikalle 135005 Talonrakennusinvestoinnit sekä 135007 Omaisuudenhallinta tulee antaa tilapäällikkö Niko Suoniemelle ja asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävälle. Kustannuspaikalle 135007 Omaisuudenhallinta hyväksymisoikeudet tulee antaa kiinteistöpäälliköille.

Tulojen ja menojen hyväksyjä pitää olla eri kuin asiatarkastaja.

Lisäksi organisaation muutosten ja henkilöstövaihdosten vuoksi palveluryhmän päätöstä palvelualuetta koskevien yhteisesti käsiteltävien menojen osalta tulee päivittää konsernijohtajan päätöksen 14.10.2020 § 114 mukaiseksi.

Päätös

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjiksi määrätään tässä päätöksessä mainitut henkilöt mukaan lukien varahenkilöt viran- tai toimenhaltijan ollessa estyneenä hoitamaan tehtäviään 1.11.2020 alkaen toistaiseksi:

Tulosyksikköryhmä:
135000 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm
Talous- ja hallintopäällikkö Anu Rajala 50.000 euroa

Tulosyksikkö:
135001 Tilaomaisuuden hallinta
Tilapäällikkö Niko Suoniemi, 100 000 euroa

135005 Talonrakennusinvestoinnit
Tilapäällikkö Niko Suoniemi, 100 000 euroa
Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, 100 000 euroa
Kiinteistöpäälliköt (Teemu Alavenetmäki, Jyrki Miettinen, Henri Lievonen ja Anni Andrejeff ) 10 000 euroa.

135007 Omaisuuden hallinta

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, 100 000 euroa
Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, 100 000 euroa
Tampereen Tilapalvelut Oy:n vuokralaskutustiimin esimies Petra Rantanen tai hänen sijaisensa Kirsi Matikainen, varahenkilönä kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, 100 000 euroa.
Kiinteistöpäälliköt  (Teemu Alavenetmäki, Jyrki Miettinen, Henri Lievonen ja Anni Andrejeff ) 50 000 euroa.

135008 Kiinteistönhoito

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, 100 000 euroa
Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, 100 000 euroa
Tampereen Tilapalvelut Oy:n vuokralaskutustiimin esimies Petra Rantanen tai hänen varansa Kirsi Matikainen, varahenkilönä kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, 100 000 euroa.
Kiinteistöpäälliköt (Teemu Alavenetmäki, Jyrki Miettinen, Henri Lievonen ja Anni Andrejeff ) 50 000 euroa.

135009 Kunnossapito

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, 100 000 euroa
Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, 100 000 euroa
Tampereen Tilapalvelut Oy:n vuokralaskutustiimin esimies Petra Rantanen tai hänen varallaan Kirsi Matikainen, varahenkilönä kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala, 100 000 euroa.
Kiinteistöpäälliköt (Teemu Alavenetmäki, Jyrki Miettinen, Henri Lievonen ja Anni Andrejeff ) 50 000 euroa.

135002 Kiiinteistötoimi

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, 100 000 euroa
Tonttipäällikkö (Aila Taura ja Pasi Kamppari) 10 000 euroa
Tontti-insinööri (Jori Alanko), 10 000 euroa
Maanhankintapäällikkö (Ari Kilpi), 10 000 euroa
Kiinteistökehityskoordinaattori (Katariina Rauhala), 10 000 euroa
Metsätalouspäällikkö (Anne Tuominen), 10 000 euroa
Kehityspäällikkö (Juha-Matti Ala-Laurila), 10 000 euroa
Sopimusasiantuntija (Kirsi Grönberg), 10 000 euroa

135004 Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, 100 000 euroa
Hankepäällikkö (Jarmo Viljakka), hankearkkitehdit (Kristiina Koskiaho, Arto Huovila ja Minna Tuominen), 50 000 euroa
Asuntorahoitussihteeri (Tarja Lampinen), 20 000 euroa

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Kiinteistöt tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän osalta annetaan konsernihallinnon erikseen nimetyille henkilöille (konsernijohtajan delegointipäätös 21.12.2018 § 219) oikeus hyväksyä palvelualuetta koskevia tuloja ja menoja kun ne liittyvät tiettyihin yhteisesti käsiteltäviin menoihin, kuten esim. tilausten mukaisia tilausajolaskuja, luottokortilla tehtyjä matkoihin liittyviä matkasuunnitelmalla hyväksyttyjä menoja.

Tulojen ja menojen hyväksyjien on noudatettava Tampereen kaupungin hallintosääntöä ja taloudenhoidon konsernimääräyksiä.

Tällä päätöksellä päivitetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmin 21.2.2020 § 233 tekemää päätöstä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjistä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere