§ 133 Kioskipaikan 837-060-5889-0001-V0001 vuokrasopimuksen siirtäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1462/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kioskirakennuksen paikka 837-060-5889-0001-V0001 osoitteessa Juvankatu 15 on vuokrattu kiinteistöjohtajan 19.5.2011 § 510 päätöksen ja 9.6.2011 allekirjoitetun vuokrasopimuksen perusteeella Messukylän Työväen Voimistelu- ja urheiluseura Toverit ry:lle (y-tunnus 0211705-0). Sopimus on tällä hetkellä voimassa toistaiseksi kuuden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuosivuokra kioskipaikasta on 1801,28 euroa ja vuokraa ei ole sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokraoikeuden siirtoon tarvitaan voimassa olevan vuokrasopimuksen perusteella kaupungin suostumus.

Kaupungille on toimitettu 22.2.2021 allekirjoitettu kauppakirja, joilla kioskirakennuksen omistusoikeus siirretään ********* nimiin kaupungin antaessa suostumuksen vuokraoikeuden siirrolle.

Kaupungille toimitetun pyynnön perusteella vuokrasopimus tulisi siirtää *********

Vuokraa ei ole sidottu elinkustannusindeksiin, joten se ei tällä hetkellä vastaa kaupungin luovuttamien vastaavien kioskipaikkojen vuokratasoa.Vuokran määrä tulee päivittää vastaamaan nykyistä hintatasoa. Ottaen huomioon alueen sijainti, pinta-ala ja käyttötarkoitus ym. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2099,94 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 106,38 euroa vuodessa (v. 2020 keski-indeksi 1974 pistettä).  Muutoin vuokrauksessa noudatettaisiin entisiä vuokraehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

Kioskirakennuksen paikan 837-060-5889-0001-V0001 vuokrasopimus siirretään ********* nimiin 1.3.2021 alkaen.

Kioskipaikan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.3.2021 alkaen 106,38 euroa vuodessa (tämän hetkisen vuosivuokran ollessa 2099,94 euroa). Muutoin vuokrauksessa noudatetaan entisiä vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere