§ 644 Kioskipaikan 837-116-9902-0000-V0001 vuokra-ajan jatkaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6185/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

15.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

TPV:n tuki ry:lle (Y-tunnus 0155604-3) ja Rantaperkiön Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Isku ry:lle (Y-tunnus 0211659-2) on vuokrattu Tammelantorilta kioskirakennuksen paikka 837-116-9902-0000-V0001. Vuokrasopimus kohteesta on voimassa 31.12.2019 saakka.

Kioskirakennuspaikan tämän hetkinen elinkustannusindeksiin sidottu perusvuokra on 127,98 euroa ja tämän hetkinen vuosivuokra 2493,05 euroa.

Vuokralaisen kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen jatkamisesta. Jatkosopimuksen kestossa on huomioitu Tammelantorin alueen tuleva kehittyminen. Kioskirakennuspaikan vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa 1.1.2020- 31.12.2024 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin.  

Vuokran määrä tulee päivittää vastaamaan nykyistä hintatasoa. Vuokran määrityksessä on huomioitu kaupungin torivalvonnan käytössä oleva tila, josta ei erikseen makseta. Ottaen huomioon alueen sijainti, pinta-ala ja käyttötarkoitus ym. hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan alueen tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 2590 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 133,00 euroa vuodessa (v. 2018 keski-indeksi 1948 pistettä). Torivalvojan käytössä olevat tilat säilyvät jatkossakin korvauksetta kaupungin käytössä. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi.

Päätös

TPV:n tuki ry:lle ja Rantaperkiön Työväenyhdistyksen voimistelu- ja urheiluseura Isku ry:lle vuokratun kioskipaikan 837-116-9902-0000-V0001 vuokrasuhdetta jatketaan 31.12.2024 asti, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Kioskipaikan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951 = 100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 1.1.2021 alkaen 133,00 euroa vuodessa ja vuoden 2020 vuosivuokraksi 2590 euroa. Torivalvojan käytössä olevien tilojen veloitukseton käyttöoikeus jatkuu entisellään. Muutoin vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia vuokraehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere