§ 755 Kolmikantasopimuksen hyväksyminen Messukylän koulun väistötilan vuokrasopimuksen siirtoon ja rahoittamiseen liittyen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1168/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

3.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff, puh. 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi, kiinteistöpäällikkö Teemu Alavenetmäki, puh 041 730 1631, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki (vuokralainen) ja Parmaco Oy (vuokranantaja) ovat 20. ja 21.2.2019 allekirjoittaneet vuokrasopimuksen Messukylän koulun väistötilan vuokraamisesta, ja 16.10. ja 21.10.2019  vuokrakohdetta koskevan lisävuokrasopimuksen (sopimus numero 6333).

Parmaco Oy (Y-tunnus 2465039-0) ja Handelsbanken Rahoitus Oyj (Y-tunnus 0112308-8) ovat solmineet sopimuksen (Sopimus vuokrasopimuksen ja rakennettavan vuokrakohteen siirrosta), jolla Parmaco Oy on siirtänyt vuokrakohteen omistusoikeuden ja vuokrasopimuksen mukaiset vuokranantajan oikeudet rahoittajalle, Handelsbanken Rahoitus Oyj:lle. Sopimuksen siirron johdosta vuokraerät voidaan pätevästi maksaa vain rahoittajan pankkitilille.

Parmaco Oy vastaa edelleen kaikista vuokrasopimuksen mukaisista vuokralleantajan vastuista ja velvoitteista., eivätkä ne siirry miltään osin rahoittajalle.

Kohde on vastaanotettu käyttöönottotarkastuspöytäkirjan mukaisesti 29.7.2019. Parmaco Oy ja Tampereen kaupunki ovat sopineet vuokranmaksun alkavaksi 30.7.2019. Vuokrasopimuksen siirtoajankohta on 1.11.2019. Siirto käsittää siirtoajankohdan jälkeiset 52 vuokraerää päättyen 29.2.2024. Rahoittaja rahoittaa 29.2.2024 jälkeiset vuokrausjaksot vain erillisen luottopäätöksen jälkeen. Luottopäätös on haettava viimeistään kolme kuukautta ennen kulumassa olevan vuokrausjakson päättymistä. Mikäli rahoittaja ei rahoita jatkovuokrausta, Parmaco Oy lunastaa vuokrakohteen takaisin Rahoittajalta 29.2.2024 ja jatkaa siitä lukien vuokranantajana.

Vuokrasuhteen päättyessä Parmaco Oy vastaa vuokrasopimusehtojen mukaisesti vuokrakohteen purkamisesta ja poiskuljetuksesta sekä Parmaco Oy:n alihankkijoiden velvoitteiden täyttämisestä. 

Sopimuksen osapuolella ei ole ilman toisten osapuolten kirjallista suostumusta oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle. Rahoittajalla on kuitenkin oikeus ilman toisten osapuolten suostumusta siirtää toiselle rahoittajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Siirto ei saa vähentää toisten osapuolten sopimuksen mukaisia oikeuksia tai lisätä toisten osapuolten sopimuksenmukaisia velvollisuuksia.

Tampereen kaupunki (vuokralainen, Y-tunnus 0211675-2) hyväksyy vuokrakohteen vastaanottotarkastuksessa ja vastuu vuokrakohteesta siirtyy vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti vuokralaiselle. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja toimitetaan rahoittajalle.

Päätös

Hyväksytään kolmikantasopimus liittyen Messukylän koulun väistötilan vuokrasopimuksen (sopimus nro 6333) siirtoon ja rahoittamiseen liittyen. Vuokranantaja Parmaco Oy on siirtänyt vuokrakohteen omistusoikeuden ja vuokrasopimuksen mukaiset vuokralleantajan oikeudet rahoittajalle, Handelsbanken rahoitus Oyj:lle ajalle 1.11.2019 – 29.2.2024.

Hyväksytään myös Parmaco Oy:n Vuokrasopimuksen yleiset sopimusehdot.Vuokrasopimusasiakirjojen pätemisjärjestyksen osalta noudatetaan ensisijaiseti Vuokrasopimusta ja toissijaisesti Vuokrasopimuksen sivulla 6 olevaa liitejärjestystä. 

Kolmikantasopimus sitoo vuokranantajaa heti, mutta vuokralaista vasta, kun päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere