§ 619 Konttikäymälän vuokraaminen Digi Toilet Systems Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:5776/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

18.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Maarit Särkilahti, puh. 040 538 6535, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelma ja Digi Toilet Systems Oy (jäljempänä "DTS Oy") ovat neuvotelleet konttikäymän vuokraamisesta Hiedanrantaan. Käymälä toimii osana alueella harjoitettavia kestävän kehityksen ja kiertotalouden hankkeita. Konttikäymälän hankinnalla vastataan myös kasvaneeseen WC- ja sosiaalitilojen tarpeeseen alueella toimivien vuokralaisten ja aluetoimijoiden määrän kasvun myötä. Vuokrauksen alkaessa kontti palvelee ensisijaisesti toimintaansa kasvattavaa Tredua.

Vuokrauksen kohteena on DTS Oy:n kehitystyönä 12 m2:n merikonttiin rakentama, koekäytetty prototyyppikonttikäymälä niillä tarvikkeilla ja lisälaitteilla, kun se sopimuksen solmimisen hetkellä on.

Vuokra-aika alkaa 15.3.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Vuokra-aika päättyy sinä päivänä, kun konttikäymälä palautetaan DTS Oy:lle. Vuokrauksen päättämisestä ilmoitetaan etukäteen ja vuokra-aikaan luetaan palautuspäivä. Konttia voidaan käyttää eri sijainneissa kiinteistön alueella ja vuokraaja tilaa siirron DTS Oy:ltä viimeistään kaksi viikkoa ennen siirtoa.

Vuokra on 400,00 euroa kuukaudessa ja arvonlisävero. Ylläpidosta ja siivouksesta huolehtii vuokralainen pois lukien käymäläjätteiden käsittely ja prototyyppikontin teknisten laitteiden kunnossapito. Vuokrauskustannukset maksetaan Hiedanrannan kiinteistöjen omaisuuden hoidon kustannuspaikalta 135007.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Digi Toilet Systems Oy:ltä 12 m2:n suuruisen prototyyppikonttikäymälän. Vuokra-aika on voimassa 15.3.2019 alkaen ollen voimassa toistaiseksi. Vuokran suuruus on 400,00 euroa kuukaudessa ja kulloinkin voimassa olevan arvonlisävero.

Vuokrakohteen siirrot toteuttaa erillistilauksesta DTS Oy. Ylläpidosta sekä siivouksesta vastaa vuokralainen DTS Oy:n toimittamien hoito-ohjeiden mukaisesti, pois lukien käymäläjätteiden käsittely ja prototyyppikontin teknisten laitteiden kunnossapito.

Tarkemmat vuokrausehdot sovitaan vuokrasopimuksessa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere