§ 742 Korvaus Pyhäojan kunnostuksen yhteydessä luvatta poistetusta koristepuista ja kasvillisuudesta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4496/03.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Vehmaisisssa Pyhäojan kunnostuksen yhteydessä yksityisen henkilön omistajan kiinteistön alueelta poistettiin ilman maanomistajan lupaa puustoa ja kasvillisuutta. Maanomistaja on vaatinut kaupunkia korvaamaan aiheutuneen vahingon. Alue on asemakaavassa osoitettu puistoalueeksi ja kunnostustyötä tehtäessä oli virheellinen tieto, että alueen omistaisi Tampereen kaupunki. Tampereen Infran metsäasiantuntija Heli Vuorilampi teki arvion menetetystä puustosta ja kasvillisuudesta. Arvioinnissa käytettiin Maanmittauslaitoksen korvaussuositusta koristepuiden ja koristekasvillisuuden vahingoissa. Laskelman mukaan puuston ja kasvillisuuden menetyksen korvaussumma olisi yhteensä 784 euroa. Lisäksi asiaan liittyvää hallinnointi yms. kulukorvausta olisi 216 euroa eli kertakaikkinen korvaus olisi yhteensä 1.000 euroa.

Kiinteistötoimi ja maanomistaja ovat sopineet, että kaupunki maksaisi maanomistajalle korvausta tapahtuneesta vahingosta yhteensä 1.000 euroa. Lisäksi sovittiin, että kaupunki istuttaa noin kymmenen lehtipuuta ko. alueella.

Hallintosäännön 37 §:n 10 kohdan mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta alle 3.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksamisesta. Palvelualueen johtaja on hyväksynyt 4.9.2019 § 104 elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasäännön, jonka (Yleishallinto) mukaan kiinteistöjohtaja päättää alle 3.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki maksaa kertakaikkisena vahingonkorvauksena 1.000 euroa kiinteistön 837-588-1-44 omistajalle luvatta poistetuista koristepuista ja kasvillisuudesta sekä asiaan liittyvien kustannusten korvauksena. Korvaussummassa on huomioitu, että kaupunki istuttaa ko. alueelle noin kymmenen lehtipuuta. Korvaus maksetaan viimeistään kahden viikon kuluessa kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere