§ 713 Koukkuniemen Havulan pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6022/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Koukkuniemen Havulan pää- ja arkkitehtisuunnittelun valinnan tarjouskilpailu järjestettiin Tampereen kaupungin puitesopimuskumppaneiden kesken (Pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimus, Dno TRE: 6908/02.07.01/2019). Tarjouskilpailun ehdottomina kriteereinä oli kokemusta palvelutalojen suunnittelusta sekä kokemusta vastaavan kokoluokan rakennussuojelukohteen suunnittelusta. Tarjouspyyntö lähetettiin 15.10.2020 Tampereen kaupungin arkkitehtisuunnittelun puitesopimuksessa mukana oleville yrityksille. Tarjouspyyntöä tarkennettiin 28.10.2020.
Pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinnan kilpailutuksesta on tehty päätös11.8.2020 ja se on tullut voimaan 4.9.2020. Hankintapäätöksen mukaisesti puitesopimuksen piirissä olevia suunnittelutoimistoja voidaan kilpailuttaa tai niiltä voidaan tehdä tilauksia sopimuksen mukaisesti.
Määräaikaan 4.11.2020 kello 12.00 mennessä tarjouksen jätti kymmenen (10) yritystä: LINJA ARKKITEHDIT Oy, HIMLA arkkitehdit Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Raami Arkkitehdit Oy, BST Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti- Set Oy, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy, Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy ja OOPEAA Office for Peripheral Architecture Oy.

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinnan perusteena oli hinnaltaan halvin tarjous. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Arkkitehtitoimisto Q'ark Oy, jonka arvonlisäveroton tarjoushinta oli 68 700 euroa. Koska hintataso oli muita tarjouksia halvempi, niin tarjoukseen pyydettiin vahvistus. Tarjouksen sisältöä ei muutettu tiedustelussa. Tarjouksen tekijä oli perehtynyt tarjouspyyntöön ja vahvisti tarjouksen.

Tarjousten avauspöytäkirja on tämän päätöksen liitteenä.
Tarjousasiakirjat ovat julkisia ja niitä säilytetään Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tiloissa, Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere.
Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö on vahvistettu johtaja Rantasen päätöksellä 11.1.2019 4 §. Hallintosäännön 37 § 4 kohdan mukaista palvelualueen johtajalle määrättyä päätösvaltaa on delegoitu kiinteistöjohtajalle. Toimintasäännön 18 §:n mukaan 15 000 euron tai sen arvoisen hankinnan osalta tulee tehdä viranhaltijapäätös.

Päätös

Suunnittelusopimus Koukkuniemen  Havulan - hankkeen arkkitehtisuunnittelusta tehdään Arkkitehtitoimisto Q’ark Oy (2524463-4) kanssa hintaan 68 700 euroa (alv 0 %).

Havulan hankkeen investointitunnus on I1350_20_000007, verkko 4076278.
Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun päätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on tehty kirjallinen suunnittelusopimus.

Kiinteistöjohtaja päättää (Hs § 37 kohta 4) Irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinta, luovuttaminen ja vuokraus sekä sopimusten hyväksyminen lautakunnan pavun mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere