§ 546 Koukkuniemen Männistön irtokalustehankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2623/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

11.9.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi, puh. 040 801 6349, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka­­ –palveluryhmän toimeksiannosta tarjouksia Koukkuniemen Männistön irtokalustehankinnasta.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa 12.6.2020 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi – portaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan, 3.7.2020 klo 12.00 mennessä yksi (1) yritys: Junet Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouskilpailuun osallistunut tarjous täytti tarjouspyynnön vaatimukset.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka koostuu hintalaatusuhteeltaan parhaasta. Kokonaistaloudellisesti edullisin määrittyy seuraavasti:

- Hinta. Max 40 pistettä

- Laatu. Max 60 pistettä.

  * Käytettävyys. Max 30 pistettä.

  * Esteettisyys. Max 30 pistettä.

Koska tarjoajia oli vain yksi, niin vertailua ei suoritettu. Tarjouskilpailuun osallistunut tarjous tarkastettiin laadun osalta ja hinnoittelultaan. Tarjous todettiin laadullisesti hyväksi ja tarjouksen hinnoittelu hyväksyttiin yleisten markkinahintojen mukaisena.

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Junet Oy, jolta on tarkastettu tilaajavastuulain mukaiset asiat.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 43.356,00 euroa kertahankintana.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy:stä. Yhdyshenkilö hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi, puh. 040 801 6349, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Tarjouksen arviointiin osallistui asiantuntijoita: Tampereen Tilapalveluista, Tampereen kaupungin Ikäihmisten palveluista, Sisustussuunnittelutoimisto Tuulipuusta ja Tuomi Logistiikka Oy:stä. Hankinnan valmistelijana toimi hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Kiinteistöjohtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 30.7.2020 § 93 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2020 alkaen).

Päätös

Sopimus Koukkuniemen Männistön irtokalustehankinnasta tehdään Junet Oy:n (Y-tunnus 0948902-5) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä noin 43.356,00 euroa kertahankintana.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere