§ 371 Kyröskosken Metsästysyhdistys r.y.:n metsästysoikeuden vuokrauspäätöksen muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2914/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

2.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 26.4.2019 §:ssä 354 tekemän päätöksen perusteella on Kyröskosken Metsästysyhdistys r.y.:lle vuokrattu 1.5.2019 alkaen metsästysoikeus tilalle Soraseula II RN:o 2:23. Vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu.

Päätökseen on erheellisesti merkitty tilan pinta-alaksi noin 13,14 hehtaaria.

Kiinteistöjohtajan päätöstä tulisikin muuttaa 1.5.2019 alkaen siten, että vuokraus koskisi noin 3,14 hehtaarin suruista tilaa Soraseula II RN:o 2:23.

Muutoin tehty päätös jäisi sellaisenaan voimaan.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.     

 

Päätös

Kiinteistöjohtajan 26.4.2019 §:ssä 354 tekemää päätöstä muutetaan 1.5.2019 alkaen siten, että vuokraus koskee noin 3,14 hehtaarin suuruista tilaa Soraseula II RN:o 2:23. Muutoin tehty päätös jää sellaisenaan voimaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere