§ 685 LPA-tontin 837-78-7319-4 vuokraaminen Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniityn Parkille

Lataa  Kuuntele 

TRE:6604/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh.040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi                      

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniityn Parkki -niminen yhtiö on pyytänyt saada vuokrata LPA -tontin Hervantajärvi-7319-4 (837-78-7319-4) pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.

Tontti on LPA-10 autopaikkojen korttelialue. Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille.

Alueelle sallitaan asemakaavan nro 8192 mukaisesti maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen. Tontin pinta-ala on 5558 m² ja rakennusoikeus 3000 k-m².

Tontille tulisi vahvistaa luovutusehdot ja vuokrata tontti edellä mainitulle yhtiölle.

Ottaen huomioon tontin pinta-ala, käyttötarkoitus ja yleinen hintataso saadaan tontin tämänhetkiseksi vuosivuokraksi 6 738,48 euroa (tontin pääoma-arvo 112 308,00 euroa) sekä indeksiin sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 342,40 euroa vuodessa (v. 2019 keski-indeksi 1968 pistettä).

Vuokra-aika alkaisi 1.12.2020 ja päättyisi 30.11.2080. Muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144  mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kiinteistö Oy Tampereen Heittoniityn Parkki -nimiselle yhtiölle vuokrataan LPA- tontti Hervantajärvi-7319-4 ( 837-78-7319-4).

Tontille vahvistetaan elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 342,40 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 6 738,48 euroa).

Vuokra-aika alkaa 1.12.2020 ja päättyy 30.11.2080 sekä muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere