§ 423 Lämpöjohtorasitteen poistaminen Pirkkalan kunnassa kiinteistöllä 604-410-3-150

Lataa  Kuuntele 

TRE:3595/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöluettelonhoitaja Anita Liecks, puh. 040 806 2685, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkkalan kunnassa sijaitsevan kiinteistön 604-410-3-150 omistaa Asunto Oy Pirkkalan Loukonsäppi- niminen yhtiö. Kiinteistöä 604-410-3-150 rasittamaan on perustettu lämpöjohtorasite (rek. 7.9.2004) ja rasitteen oikeutettu on Tampereen kaupunki (Kiinteistöjohtajan päätös 18.6.2004 489§). Kaupunkia edustava Tampereen Sähkölaitos Oy ja Asunto Oy Pirkkalan Loukonsäppi ovat laatineet uuden kaukolämpöputken sijoittamissopimuksen kiinteistölle 604-410-3-150. Näin ollen lämpöjohtorasite on tullut tarpeettomaksi uuden sopimuksen laatimisen johdosta ja rasiteoikeus tulisi purkaa.

Vastuu rasitteen poistamissopimuksen laadinnasta ja sisällöstä on sopimuksen laatijalla.

Yhtiö on hyväksynyt rasitteen poistamissopimuksen ja sen omalta osaltaan allekirjoittanut.

Tampereen kaupungin tulee kiinteistöä 604-410-3-150 koskevan rasitesoikeuden omistajana antaa puoltava suostumuksensa, jotta rasiteoikeus voidaan poistaa rekisteristä.                                           

Rasitteen poistamista koskeva sopimus on asiakirjoissa.                                        

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

Päätös

Kiinteistöä 604-410-3-150 koskeva lämpöjohtorasitteen poistaminen hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere