§ 680 Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1161/02.06.02/2019

Päätöspäivämäärä

11.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Kaupunki voi kiinteistöomistajan/ostajan kirjallisesta pyynnöstä etukäteen ilmoittaa, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. (EtuostoL 8 §).

Tampereen kaupungilla olisi etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan kohde                 Tontti 837-36-7502-25

Sijainti:                             Olkahinen 

Pinta-ala                          5804 m2

Kauppahinta:                   915 200,00 euroa

Kaavoitustilanne:             Asemakaava

Myyjä:                             *********

Ostajat:                          Marvea Oy

Kiinteistötoimi katsoo, ettei kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kaupassa olisi tarkoituksenmukaista mainituilla kauppaehdoilla.

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa mainituilla ehdoilla kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere