§ 295 Lausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1469/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

1.4.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Tampereen kaupungilla on etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan pvm                    3.3.2020

Kaupan kohde                 Määräala tilasta 837-722-3-6

Sijainti:                             Nurmi-Sorila

Pinta-ala                          7 600 m2

Kauppahinta:                   55.000,00 euroa

Kaavoitustilanne:           Teisko-Aitolahti rantayleiskaava

Kiinteistötoimi katsoo, ettei etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kaupassa ole tarkoituksenmukaista.                               

                                           

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa ei käytetä etuosto-oikeutta.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere