§ 358 Lausunto kaupungin etuosto-oikeuden käytöstä kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1469/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Tampereen kaupungilla on etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan pvm                   7.4.2020

Kaupan kohde                837-302-785-21                                

Sijainti:                            Sarankulma

Kauppahinta:                  700.000,00  euroa                                          

Kaavoitustilanne:            Asemakaava T-9

Myyjä:                             Kiinteistö Oy Tampereen Nuutisarankatu 35

Ostaja:                            Den Finland Oy, perustettavan yhtiön/yhtiöiden lukuun

Kiinteistötoimi katsoo, ettei etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kiinteistökaupassa ole tarkoituksenmukaista.                                        

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa ei käytetä etuosto-oikeutta.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere