§ 468 Lausunto kaupungin etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1469/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

30.6.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Tampereen kaupungilla on etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan pvm                   3.6.2020

Kaupan kohde                837-715-2-111 ja 837-715-2-117                               

Sijainti:                            Velaatta

Kauppahinta:                  265.000,00  euroa                                          

Kaavoitustilanne:            Ranta-asemakaava

 

Kiinteistötoimi katsoo, ettei etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kiinteistökaupassa ole tarkoituksenmukaista.                                      

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa ei käytetä etuosto-oikeutta.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Tällä päätöksellä kumotaan myös kiinteistöjohtajan päätös 26.6.2020 § 465, jossa lausuntoon liittyvissä kaupan tietoihin oli kirjattu virheellinen tieto.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere