§ 600 Lausunto kaupungin etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa

Lataa  Kuuntele 

TRE:1469/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

8.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.2.2004 § 61 siirtänyt päätösvaltaansa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisessä kiinteistöjohtajalle.

Tampereen kaupungilla on etuostolain mukaan etuosto-oikeus seuraavassa kiinteistökaupassa:

Kaupan pvm                   1.10.2020

Kaupan kohde                Tilat 837-500-2-305, 837-500-2-288

                                          ja määräala tilasta 837-500-2-286                              

Sijainti:                            Hirviniemi

Kauppahinta:                  735 000,00  euroa                                          

Kaavoitustilanne:            Yleiskaava

 

Kiinteistötoimi katsoo, ettei etuosto-oikeuden käyttäminen tässä kiinteistökaupassa ole tarkoituksenmukaista. 

Etuostolain 21 §:ssä  säädetään, että päätökseen, jolla kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, ei sovelleta, mitä kuntalain 92 §:ssä säädetään.

Etuostolain 22 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.                                  

Päätös

Alla selostetussa kiinteistökaupassa ei käytetä etuosto-oikeutta.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere