§ 575 Liikehuoneiston vuokraaminen Technopolis Oy:ltä osoitteesta Sinitaival 6, avopalveluiden käyttöön

Lataa  Kuuntele 

TRE:5649/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

2.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö, maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki ja Technopolis Oy (y-tunnus 2992763-5) ovat neuvotelleet toimistotilan vuokraamisesta avo- ja asumispalveluiden työntekijöille Hermia 1 B5, 0.krs ja 3. krs osoitteessa Sinitaival 6, 33720 Tampere.

Vuokrattavat tilat ovat yhteispinta-alaltaan jyv. noin 1.169,0 m2, kattaen tilat Hermia 1 B5-rakennuksen, osoitteessa Sinitaival 6, 0 krs. toimitila B5-0 (571,5 m2; jyv. 584,5 m2) sekä 3.krs toimitila B5-3 (571,5 m2; jyv. 584,5 m2). Tilojen käyttötarkoitus on toimistotyö sisältäen asiakaspalvelutyötä asiakaskäynteihin perustuen. Tilojen käyttöönotto tapahtuu 1.12.2020 alkaen.

Tilat vuokrattaisiin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja vuokra-aika alkaisi 1.12.2020 ensimmäisen irtisanomispäivän ollessa 30.11.2025, jonka jälkeen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta alkaen sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. 

Tilojen kokonaisvuokra sopimus hetkellä on yhteensä 22.015,75 euroa/kk, mihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Vuokraan sisältyy kampuspalvelut, siivous, sähkö, lämmitys ja vesi.

Vuokravakuutta ei peritä.

Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Vuokrasopimus sitoo vuokralaista, kun vuokrausta koskeva viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman. Vuokralaisen tulee ilmoittaa lainvoiman saamisesta vuokranantajalle kirjallisesti. Mikäli lainvoimaa ei ole saatu 30.11.2020 mennessä, päättyy vuokrasopimus ilman erillistä irtisanomista 10.12.2020. Mikäli vuokrasopimus päättyy edellä mainitusti, vuokralainen vastaa tilojen muutostöiden kustannuksista täysimääräisesti. Remonttikustannusten on arvioitu olevan enintään 205.000 euroa (alv 0%). Muutostyövuokraa peritään 60 kk (1.12.2020-30.11.2025).

Tämä vuokrasopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista vasta sitten kun viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Technopolis Oy (y-tunnus 2992763-5) yhteensä noin 1.169,0 m2 suuruiset toimitilat Hermia 1 B5 rakennuksesta, 0.krs ja 3. krs osoitteesta Sinitaival 6, 33720 Tampere, avo- ja asumispalveluiden käyttöön.

Tilat vuokrataan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja vuokra-aika alkaa 1.12.2020 ensimmäisen irtisanomispäivän ollessa 30.11.2025, jonka jälkeen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta alkaen sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. 

Tilojen kokonaisvuokra sopimus hetkellä on yhteensä 22.015,75 euroa/kk, mihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero (vuokraushetkellä 24%).

Vuokravakuutta ei peritä.

Vuokrasopimus sitoo vuokralaista, kun vuokrausta koskeva viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman. Vuokralaisen tulee ilmoittaa lainvoiman saamisesta vuokranantajalle kirjallisesti. Mikäli lainvoimaa ei ole saatu 30.11.2020 mennessä, päättyy vuokrasopimus ilman erillistä irtisanomista 10.12.2020. Mikäli vuokrasopimus päättyy edellä mainitusti, vuokralainen vastaa tilojen muutostöiden kustannuksista täysimääräisesti. Remonttikustannusten on arvioitu olevan enintään 205.000 euroa (alv 0%). Muutostyövuokraa peritään 60 kk (1.12.2020-30.11.2025).

Tämä vuokrasopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista vasta sitten kun viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa alkuperäinen vuokrasopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli vuokrasopimus irtisanotaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016) 3 §:n mukaisesti, vuokralaisella on velvollisuus maksaa jäljellä olevat sopimuksen mukaiset investointivuokrat kertakorvauksena ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Allekirjoitus

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, kiinteistöjohtajan 1. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere