§ 137 Liikehuoneiston vuokraaminen Technopolis Oy:ltä Hermia 1, B4-rakennuksesta, avopalveluiden käyttöön

Lataa  Kuuntele 

TRE:1366/02.07.03/2021

Päätöspäivämäärä

26.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Jyrki Miettinen, puh. 040 173 0234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki ja Technopolis Oy (y-tunnus 2992763-5) ovat neuvotelleet toimistotilan vuokraamisesta avo- ja asumispalveluiden työntekijöille Hermia 1 B4, 3. krs osoitteessa Sinitaival 6, 33720 Tampere.

Vuokrattavat tilat ovat yhteispinta-alaltaan jyv. noin 559,0 m2, kattaen tilat Hermia 1 B5-rakennuksen, osoitteessa Sinitaival 6, toimitila B4-3 (546,5 m2; jyv. 559 m2). Tilojen käyttötarkoitus on toimistotyö sisältäen asiakaspalvelutyötä asiakaskäynteihin perustuen. 

Tilat vuokrattaisiin 5 vuoden vuokrasopimuksella, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu molemmin puolisella 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Vuokra-aika alkaisi 1.6.2021 ja ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.11.2025.

Tilojen kokonaisvuokra sopimus hetkellä on yhteensä 11 352,59 euroa/kk, mihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Vuokraan sisältyy kampuspalvelut, siivous, sähkö, lämmitys ja vesi.

Vuokravakuutta ei peritä.

Muutoin vuokrasuhteessa noudatetaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen ehtoja ja lakia liikehuoneistojen vuokrauksesta.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokrasopimuksen lainvoiman saamisesta vuokranantajalle kirjallisesti. Mikäli lainvoimaa ei ole saatu 2.4.2021 mennessä, päättyy vuokrasopimus ilman erillistä irtisanomista 2.5.2021. Mikäli vuokrasopimus päättyy edellä mainitusti, vuokralainen maksaa ko. päivään mennessä kertyneet kustannukset sisältäen tehdyt työt ja tilatut tarvikkeet .

Tämä vuokrasopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista vasta sitten kun viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Tampereen kaupunki vuokraa Technopolis Oy (y-tunnus 2992763-5) yhteensä noin 559 m2:n suuruiset toimitilat Hermia 1 B4-rakennuksesta, 3. krs, osoitteesta Sinitaival 6, 33720 Tampere, avo- ja asumispalveluiden käyttöön.

Tilat vuokrataan 5 vuoden vuokrasopimuksella, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu molemmin puolisella 6 kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu. Vuokra-aika alkaa 1.6.2021 ja ensimmäinen irtisanomispäivä on 30.11.2025.

Tilojen kokonaisvuokra sopimus hetkellä on yhteensä 11 352,59 euroa/kk, mihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero (vuokraushetkellä 24%).

Vuokravakuutta ei peritä.

Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokrasopimuksen lainvoiman saamisesta vuokranantajalle kirjallisesti. Mikäli lainvoimaa ei ole saatu 2.4.2021 mennessä, päättyy vuokrasopimus ilman erillistä irtisanomista 2.5.2021. Mikäli vuokrasopimus päättyy edellä mainitusti, vuokralainen maksaa ko. päivään mennessä kertyneet kustannukset sisältäen tehdyt työt ja tilatut tarvikkeet.

Tämä vuokrasopimus sitoo vuokranantajaa heti, ja vuokralaista vasta sitten kun viranhaltijapäätös on saanut lainvoiman.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa alkuperäinen vuokrasopimus vuoden 2024 tai 2025 aikana päättymään kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli vuokrasopimus irtisanotaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016) 3 §:n mukaisesti, vuokralaisella on velvollisuus maksaa jäljellä olevat sopimuksen mukaiset investointivuokrat kertakorvauksena ennen vuokrasopimuksen päättymistä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere