§ 581 Liikehuoneiston vuokrahyvityksen antaminen Swäg ry:lle osoitteessa Tehdaskartanonkatu 24

Lataa  Kuuntele 

TRE:5489/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

9.9.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Swäg ry:lle on vuokrattu kiinteistöjohtajan päätöksellä § 283 8.6.2016 liikehuoneistotilaa osoitteesta Tehdaskartanonkatu 24.

Kuivaamo-nimisen rakennuksen sisätiloissa aloitetaan syyskuun 2019 aikana alustavilla töillä vanhan teollisuustilan lattiapohjan muutosrakentaminen. Muutosrakentamisella vastataan kasvaneeseen tilatarpeeseen ja mahdollisiin tilamuutoksiin myöhemmässä kiinteistön kehitysvaiheessa.

Vuokralainen oli järjestänyt toimintaansa tauolle eikä edelleenluovuttanut tiloja kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön toukokuun 2019 ajalle, jotta hanke voidaan toteuttaa. Hankkeen toteutusaikataulu oli sittemmin siirtynyt vuokranantajasta johtuvasta syystä, eikä vuokralaisella ollut kohtuullista aikaa myydä tilojen käyttöä tapahtumille aiheuttaen näin olennaista haittaa vuokrakohteen käytölle ja liiketoiminnalle. Hankkeen lokakuun 2019 työvaiheiden aikana vuokrakohteen käyttökatko realisoituu eikä tälle ajalle vuokralainen voi käyttää ja myydä tilaa vuokrasopimuksen tarkoituksen mukaisesti.

Vuokraukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta, jonka §19 ja §21 mukaan vuokralaiselle on perusteltua kohtuullistaa vuokranmaksua toukokuun osalta puolta kuukautta vastaavalla määrällä ja lokakuun osalta täysimääräisesti, yhteensä 1 943,54 euroa. Toukokuun 2019 aikana tiloihin on ollut vuokralaisella pääsy ja tiloja on voinut osittain käyttää tarkoituksen mukaisesti. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Swäg ry:lle 9.6.2016 allekirjoitetun liikehuoneiston vuokrasopimuksen (§ 283 8.6.2016) mukaista vuokranmaksua kohtuullistetaan toukokuun ja lokakuun 2019 vuokranmaksukuukausilta yhteensä 1 943,54 euroa. Syynä vuokratilojen käytöstä poistaminen määräajaksi vuokranantajan rakennushankkeen toteuttamiseksi.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere