§ 605 Liikehuoneiston vuokrahyvityksen antaminen Oy Matkahuolto Ab:lle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5715/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

8.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295 ja maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 18.9.2008 päätöksellä 240 § Oy Matkahuolto Ab:lle on vuokrattu osoitteessa Vuolteenkatu 16 sijaitsevasta linja-autoaseman rakennuksesta toimitilaa Matkahuollon käyttöön. Lisäksi vuokralaisen vuokra-alueeseen kuuluu asemapiirustuksessa määritelty bussien lähtölaiturialue ja bussien odotusalue sisältäen pysäköintialueita rakennuksen vierestä.

Raitiotieallianssi suorittaa Hatanpään valtatien osuudella pysäkki- ja kadunrakennustöitä. Osana rakennustöitä linja-autoaseman edustalle maan alle rakennetaan pakollinen sähkönsyöttöasema. Vuokrahyvityksestä on neuvoteltu vuokralaisen kanssa, sillä työt ovat vaikuttaneet haittaavasti Matkahuollon vuokrauksen piiriin kuuluvan piha-alueen käyttöä sovitussa tarkoituksessa ja osaa aluetta on täytynyt varata työmaa-aidoin Allianssin käyttöön.

Rakennustyöt alkoivat alueella muun muassa kaivuutöillä tammikuun 2020 alkupuolella. Sähkönsyöttöaseman työt jatkuivat syyskuussa 2020 ympäristön viimeistelyillä ja kojeistoasennuksilla. Viimeistelytyöt vaikuttavat Matkahuollolle luovutetun piha-alueen käyttöön vielä lokakuun 2020 aikana.

Vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta, jonka kohdan 21 § mukaisesti vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta, tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta vuokrauskohdetta ei ole voitu käyttää. Lisäksi vuokranantajan tulee huolehtia siitä, ettei vuokranantajan toimenpiteistä aiheudu vuokralaiselle suurempaa haittaa tai häiriötä kuin toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä.

Suhteuttaen vuokralaisen toiminnanjärjestämisen mahdollisuuksiin neuvotteluissa on katsottu kohtuulliseksi vuokranalennukseksi -20% voimassaolevasta pääomavuokrasta. Täyttä vuokrakuukautta kohden hyvitys merkitsee 1 410,71 euron (alv 0%) suuruista pääomavuokran hyvitystä. Haitan keston on arvioitu sijoittuvan tammikuun 2020 ja lokakuun 2020 väliselle ajalle (10kk), jolloin vuokran alentamisen kokonaismääräksi saadaan 14 107,10 euroa (alv 0%).

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Oy Matkahuolto Ab:n vuokraa (osoitteessa Vuolteenkatu 16 / Hatanpään valtatie 7) alennetaan hyvityksenä ajalta 1.1. - 31.10.2020; syynä tontilla ja vuokra-alueella suoritettavien rakennus- ja viimeistelytöiden aiheuttama haitta alueen käytölle. Hyvityksen kokonaissuuruus on 14 107,10 euroa (alv 0%) pääomavuokran osuudesta. Hyvitys suoritetaan seuraavan laskutuksen yhteydessä kuluvan vuoden aikana tulosyksiköstä 135007 Omaisuuden hallinta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere