§ 670 Liikehuoneiston vuokrasopimuksen jatkaminen osoitteessa Tehdaskartanonkatu 24 - SWÄG ry

Lataa  Kuuntele 

TRE:5556/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan päätöksellä § 283 8.6.2016 SWÄG ry:lle on vuokrattu monitoimiset kulttuuritilat, yhteensä 1815 m2, osoitteesta Tehdaskartanonkatu 24 Kuivaamo -nimisestä rakennuksesta. Vuokra-aika on alkanut 1.6.2016 ja sovittu päättymään 31.5.2020 mennessä.

Tampereen kaupunki ja SWÄG ry on neuvotellut vuokrasuhteen jatkamisesta. Vuokrakohde kuuluu edelleen Hiedanrannan kehitettäviin rakennuskohteisiin ja Raitiotien osan 2 mahdollinen rakentaminen edellyttää laajaa muutosrakentamista myös väliaikaisesti vuokrattuihin rakennuksiin. Vuokratiloissa harjoitettavan ensi vuoden toiminnan suunnittelun mahdollistamiseksi sopimusneuvottelut ovat olleet perusteltuja käynnistää riittävän ajoissa.

SWÄG ry:n vuokrasopimusta olisi mahdollista tämän hetkisen tiedon mukaan jatkaa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla, koska raitiotien osan 2 rakentamista alueen kautta ei olla vielä päätetty. Raitiotien mahdollistava asemakaavatyö on käynnissä ja kaavaehdotus valmistuu alkuvuodesta 2020. Kuivaamon tarvittavista muutostöistä päätetään myöhemmin laajemman tarveselvityksen ja alueelle laadittavan asemakaavan valmistuttua.

Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan käytössä on portaittain muuttuva vuokra, jossa talvikuukaudet ovat alempia vuokraltaan kuin täysimääräinen sovittu kuukausivuokra. Nykyisen vuokrasopimuksen mukaan vuoden 2020 kesäkuukausilta (huhti- ja toukokuu) perittäisi kuukausivuokra normaalisti (vuokra vuoden 2016 tasolla 2725,00 euroa kuukaudessa ja alv). Vuokrasuhteen jatkuessa 31.5.2020 jälkeen on tästä alkaen tulevat kuukausivuokrat perusteltua pitää nykyisen sopimuksen mukaan täysimääräisenä, sekä alentamattomana loppuvuokrasuhteen ajalla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

SWÄG ry:lle 9.6.2016 allekirjoitettua liikehuoneistovuokrasopimusta (§ 283 8.6.2016) muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä vuokranantajan puolelta on 30.4.2020, jolloin sopimus päättyisi 31.8.2020.

Vuokran määrä on 1.6.2020 alkaen kuukausittain täysimääräinen nykyisen sopimuksen mukaisesti (vuoden 2016 tasolla 2725,00 euroa kuukaudessa, johon lisätään alv.), eikä siihen sovelleta vuokran määrää alentavaa porrastusmallia 1.6.2020 alkaen. Muilta osin vuokraehdot säilyvät ennallaan.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere