§ 95 Liiketilan vuokran jatkaminen Stiodel Oy:ltä Työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön os. Sumeliuksenkatu 11

TRE:8304/02.07.03/2018

Päätöspäivämäärä

21.1.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kiinteistöjohtajan 7.3.2019 päätöksellä § 252 Stiodel Oy:n kanssa on jatkettu 358 m2:n suuruisen 2. kerroksen tilan vuokraa os. Sumeliuksenkatu 11 Työllisyys- ja kasvupalveluiden käytössä 31.12.2019 saakka.

Osoitteessa Hammareninkatu 5 suoritettavien kunnostustöiden arvioidun valmistumisajan siirtymisen myötä loppuvuoteen 2020, on perusteltua jatkaa tilakäyttöä Sumeliuksenkadulla vuoden 2020 ajalle. Työllisyys- ja kasvupalvelut -palveluryhmän uudelleenorganisoitumisen ja palveluiden voimakkaan kehittämisen myötä tilatarpeet ovat muuttuneet. Nyt jatkettavan 358 m2:n suuruisen tilan tarve on suunniteltu olevan tilapäinen.

Määräaikaisen jatkosopimuksen alkamisajankohta olisi 1.1.2020 ja päättymisajankohta 31.12.2020. Muilta osin noudatettaisi entisiä ehtoja. 

 

Päätös

Tampereen kaupungin ja Stiodel Oy:n välistä, 358 m2:n suuruista liiketilavuokrausta koskeva jatkosopimus hyväksytään ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020. Muilta osin jatketaan edellisen sopimuksen mukaisin ehdoin.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere