§ 756 Linnainmaan päiväkodin siirtokelpoisen väistötilan vuokraaminen Adapteo Finland Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7707/02.07.03/2020

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöpäällikkö Anni Andrejeff, puh. 040 630 9358, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki (Y-tunnus 0211675-2) jatkaa vuokraoikeuttaan Adapteo Finland Oy:ltä (Y-tunnus 2889709-1) Linnainmaan päiväkodin käyttöön vuokratun siirtokelpoisen väistötilan osalta. Rakennus sijaitsee Linnainmaan koulun tontilla osoitteessa Linnainmaankatu 12. Tällä lisäyksellä vuokra-aikaa jatketaan 1.1.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. 

Väistötila on toiminut Linnainmaan päiväkodin perusparannuksen aikaisena väistötilana. Tampereen kasvatuspalveluiden koillisella alueella varaudutaan tuleviin väistötilatarpeisiin. Alueella tehdään väistötarpeita aiheuttavia sisäilmakorjauksia ja Leinolan päiväkodin perusparannus on suunniteltu toteutettavaksi v. 2022. Olemassa olevan väistötilan käyttäminen on taloudellisesti kannattavaa, koska mm. rakennuksen perustamiskustannukset on jo maksettu.   

Alkuperäisen sopimuksen mukainen kuukausivuokra on ollut 87 001 euroa vuokrakauden 31.12.2019 loppuun, jonka jälkeen sopimuksen mukaisesti optioajan vuokra on ollut 21 800 euroa/kk ajalla 1.1.2020 - 31.12.2020. Vuokran määrä pysyy samana 21 800 euroa kuukaudessa. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Muut sopimusehdot pysyvät samoina.

Alkuperäinen vuokrasopimus on tehty Tampereen kaupungin ja Cramo Finland Oy:n (Y-tunnus 2088499-0) välille ja tämä on allekirjoitettu 21.3.2018. Tämän jälkeen Cramo jakautui ja Cramon siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta eriytettiin Adapteo Finland Oy:ksi. Ennen jakautumista Adapteo oli osa Cramo-konsernia. 

Sopimus jää hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, koska julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016 hankintalaki) 9 § 1 momentin 1) kohdan mukaan lakia ei sovelleta maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaan tai vuokraukseen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan liitteenä oleva lisäys Tampereen kaupungin (Y-tunnus 0211675-2) ja Adapteo Finland Oy:n (Y-tunnus 2889709-1) väliseen Linnainmaan siirtokelpoista päiväkotia koskevaan vuokrasopimukseen. Lisäyksessä sovitaan vuokraoikeuden jatkamisesta 1.1.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Vuokran määrä on 21 800 euroa/kk. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimus sitoo vuokranantajaa heti ja vuokralaista sitten, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere