§ 649 Lisätilan vuokraaminen Pohjola Rakennus Oy Suomelle kiinteistöstä osoitteessa Kohmankaari 9, Tampere

Lataa  Kuuntele 

TRE:6455/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

18.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on vuokrannut Pohjola Rakennus Oy Häme -
nimiselle yhtiölle (y- tunnus 2630629- 4) toimitilaa osoitteessa
Kohmankaari 9, Tampere sijaitsevasta Tesoman kirjasto ja nuorisotilasta.
Vuokrattavaa tilaa käytetään rakennustyömaan toimisto-, varasto-
ja sosiaalitilana. Alkuperäinen vuokrasopimus on tehty Pohjola
Rakennus Oy Häme –nimiselle yhtiölle. Pohjola Rakennuksen tytäryhtiöt
fuusioitiin 1.4.2019 ja yhtiö on jatkanut toimintaansa yhtenä yhtiönä
nimellä Pohjola Rakennus Oy Suomi (y-tunnus 2539942-5).

Pohjola Rakennus Oy Suomi on ilmoittanut tarpeestaan saada vuokrata
lisätilaa alkuperäisessä vuokrasopimuksessa määritellyn tilan
sekä tämän jälkeen vuokratun tilan lisäksi talon kellarikerroksesta.
Lisätilan pinta- ala on 66,5 m2. Vuokra- aika alkaa 1.11.2019 ja on
voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden molemminpuolisin
irtisanomisajoin. Vuokran määrä on 266 euroa kuukaudessa
sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokrausehdot on määritelty 9.4.2018 allekirjoitetussa
vuokrasopimuksessa, johon sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti
asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen
ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hyväksytään ja allekirjoitetaan lisätilan vuokrasopimus, jolla
Tampereen kaupunki vuokraa Pohjola Rakennus Oy Suomi -nimiselle
yhtiölle (y-tunnus 2539942-5) toimitilaa osoitteessa Kohmankaari 9,
Tampere sijaitsevasta Tesoman kirjasto ja nuorisotilasta.
Lisättävän tilan pinta-ala on 66,5 m2. Vuokrattavaa tilaa
käytetään rakennustyömaan toimisto-, varasto- ja sosiaalitilana.
Vuokra-aika alkaa 1.11.2019 ja on voimassa toistaiseksi kolmen
kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokran määrä
on 266 euroa kuukaudessa sekä kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero.

Organisaatiotieto

Tampere