§ 378 Lisäys Tredun Hepolamminkadun toimipisteen tiloja koskevaan vuokrasopimukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:571/02.07.03/2019

Päätöspäivämäärä

6.5.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Taru Kyllästinen, puh. 044 430 9087, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on vuokrannut 18.1.2013 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella TAO-Kiinteistöt Oy:ltä Tampereella osoitteessa Hepolamminkatu 10 sijaitsevan oppilaitoskiinteistön tilat pinta-alaltaan 25 502 htm² Tampereen seudun ammattiopisto Tredun käyttöön. Tilojen vuokra on 65 417,00 euroa kuukaudessa.

Käyttäjälähtöisten muutosten takia kiinteistössä on tehty erillisinvestointi, joka koskee B-taloa. Hankkeessa B-taloon tehtiin LVI-perusparannus ja eri opintosuuntien uudelleenorganisoinnista johtuvia tilamuutoksia. Tilamuutoksissa supistettiin kone- ja metallialan tiloja ja osa näiden aineiden opetuksesta siirrettiin viereisiin C- ja D-taloihin. Vapautuneisiin tiloihin tuotiin laboratorioalan, prosessitekniikan ja kiinteistöpalvelualan opetustiloja. Tästä syystä alkuperäiseen vuokrasopimukseen on osapuolten kesken sovittu seuraava muutos:
1) Muutos vuokran määrään
Kohteeseen tehdyn erillisinvestoinnin, 3 426 500,00 euroa, vuoksi uusi pääomavuokra 1.1.2018 alkaen on 95 160,45 euroa kuukaudessa, ja siihen lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Todettakoon, että alkuperäinen vuokrasopimus 18.1.2013 on tehty TAO-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupunki/Tilakeskus Liikelaitoksen nimiin. TAO-Kiinteistöt Oy on sulautunut Pirko Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskuksen kanssa Tredu-Kiinteistöt Oy:ksi 1.7.2014. Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta siirtyi 1.1.2018 perustetulle Tampereen Tilapalvelut Oy:lle. Tilaomaisuus ja vuokrasopimukset siirtyivät organisaatiomuutoksen myötä Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka –palveluryhmän hoidettavaksi 1.1.2018 alkaen.

Muutoin noudatetaan alkuperäisen vuokrasopimuksen ehtoja.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

 

Päätös

Tredu-Kiinteistöt Oy:n ja Tampereen kaupungin välinen Tredun Hepolamminkadun toimipisteen tiloja koskevan vuokrasopimuksen muutos hyväksytään.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere