§ 637 Löydettyjen pieneläinten talteenoton hankinta, option käyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6093/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

2.10.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunki kilpailutti löydettyjen pieneläinten talteenoton hankinnan vuonna 2015. Kilpailutuksen perusteella kiinteistöjohtaja päätti 3.2.2016 § 36, että hankintasopimus tehdään Boondock´s Oy:n kanssa ajaksi 1.10.2016–30.9.2019. Päätöksen mukaan sopimuskautta on mahdollista jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella vuodella (optio). Optiokauden käyttämisestä on neuvoteltu palveluntuottajan kanssa 12.3.2019, ja todettu että sopimuskautta voidaan jatkaa. Uusi, option mukainen sopimuskausi on 1.10.2019–30.9.2021.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Löydettyjen pieneläinten talteenoton hankintasopimusta jatketaan Boondock´s Oy:n kanssa kahden vuoden optiokaudella. Sopimuskausi on 1.10.2019–30.9.2021, ja sopimuksessa noudatetaan alkuperäisiä ehtoja.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere