§ 658 Luovutus- ja kauppakirjan hyväksyminen koskien tilaa 837-583-9-52

Lataa  Kuuntele 

TRE:6489/02.06.02/2020

Päätöspäivämäärä

4.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Holvastissa on yksityisten maanomistajin aloitteesta tullut vireille asemakaava nro 7973. Asemakaavaehdotuksessa nro 7973 tilan Murtomaa, kiinteistötunnus 837-583-9-52 alueelle on osoitettu kaavatontti 837-43-5742-1 (pinta-ala 703 m2) ja kaavatontti 837-43-5742-2 (pinta-ala 921 m2) sekä puisto- ja katualuetta (pinta-ala 1326 m2). Maanomistajat luovuttaisivat kaupungille asemakaavasta nro 7973 aiheutuvien yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksena kaavatontin 837-43-5742-1 muodostavan alueen sekä puisto- ja katualueet. Lisäksi on maanomistajien kanssa on sovittu kaavatontin 837-43-5742-2 muodostavan alueen ostamisesta Tampereen kaupungille hintaan 94195,00 euroa.

Neuvottelujen pohjalta on kiinteistötoimi laatinut tämän päätöksen liitteen mukaisen kaupungin ja yksityisten maanomistajien välisen, asemakaavan nro 7973 toteuttamiseen liittyvän,16.6.2020 allekirjoitetun ehdollisen luovutus- ja kauppakirjan.

Tämä luovutus- ja kauppakirja koskee ********* omistamaa kiinteistöä 837-583-9-52. Liite on salainen Tietosuojalain 29 § perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja kun kyse on maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä ja luovuttamisesta, mikäli hankinnan tai luovutuksen arvo on alle 200 000 euroa.

Päätös

Kaupungin ja kiinteistön 837-583-9-52 omistajien välinen, asemakaavaehdotukseen nro 7973  liittyvä16.6.2020 allekirjoitettu luovutus- ja kauppakirja hyväksytään. Luovutus- ja kauppakirja on liitteenä.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere