§ 299 Luovutusehtojen vahvistaminen pysäköintitontille 837-65-7166-3 ja tontin vuokraaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2335/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

1.4.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistösihteeri Marjut Malo-Siltanen, puh. 040 801 6776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Satokalevi omistaa asuntotontin Hervanta-7166-4, Asunto Oy Satoritva omistaa asuntotontin Hervanta-7166-5, Asunto Oy Hervannan Satosaara omistaa asuntotontin Hervanta-7166-7 ja Asunto Oy Satosiiri omistaa asuntotontin Hervanta-7166-6. Vuokranantajana Tampereen kaupunki, vuokralaisina edellä mainitut asunto-osakeyhtiöt sekä Muuna sopijapuolena Hervannan Huolto Oy/Teknologiakeskus Hermia Oy ovat vuosina 2004 -2019 allekirjoittaneet maanvuokrasopimuksen koskien tontin Hervanta-7166-3 vuokraamista edellä mainituille yhtiöille sekä koskien ko. tontin yhteispysäköintijärjestelyitä. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella on peruutettu suostumus ja valtakirja autopaikkojen sijoittamista koskevan rasitteen perustamiseksi vuokralaisten omistamien tonttien Hervanta-7166-4, 5, 6 ja 7 hyväksi rasittamaan kaupungin omistamaa tonttia Hervanta-7166-3.

Tontti on luovutettu vuokralaisille 5. luvun tarkoittamalla tavalla pysäköintialueeksi ja pysäköintialueelle on sijoitettu vuokralaisten rakennuslupien mukaisia autopaikkoja. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella on korvattu vuokralaisten ja Hervannan Huolto Oy:n väliset sopimukset siltä osin kuin ne koskevat autojen yhteispysäköintialueita.

On sovittu, ettei pysäköintialueiden osalta eikä muutoinkaan Tampereen kaupungilla eikä HH-kiinteistöpalvelut Oy:llä (ent.  Hervannan Huolto Oy) ole velvollisuutta tarjota huolto- ja hallinnollisia palveluja vuokralaisille eikä vuokralaisilla ole velvollisuutta käyttää näitä palveluja.

Vuokralaisilla ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeutta ilman vuokranantajan suostumusta kolmannelle.

Tontille Hervanta-7166-3 ei ole aikaisemmin vahvistettu luovutusehtoja ja ne tulisikin vahvistaa tällä päätöksellä.

Tontti Hervanta-7166-3 on LPA autopaikkojen korttelialuetta, tontin pinta-ala on 2588 m² ja rakennusoikeus on 1552 k-m².

Tontin 3 vuokra-aika alkaisi 1.1.2005 ja päättyisi 31.12.2044.

Vuokra-ajalta ei perittäisi vuokraa ja muut vuokraehdot olisivat tavanomaiset.

Päätös

Pysäköintitontti Hervanta-7166-3 vuokrataan Asunto Oy Satokalevi, Asunto Oy Satoritva, Asunto Oy Hervannan Satosaara ja Asunto Oy Satosiiri -nimisille yhtiöille.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2005 ja päättyy 31.12.2044.

 Vuokra-ajalta ei peritä vuokraa ja muut vuokraehdot ovat tavanomaiset.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere