§ 409 Lupa Antti & Tontti Oy:lle Festivaali-nimisen ulkoilmatapahtuman järjestämiseen Pyynikin kesäteatterin ympäristössä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4837/10.00.04/2022

Päätöspäivämäärä

21.6.2022

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö,​ asunto-​ ja kehityspäällikkö Auli Heinävä,​ puh. 040 800 7391,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Antti & Tontti Oy on hakenut lupaa käyttää Pyynikin ranta- ja nurmialuetta Festivaali-nimisen ulkoilmatapahtuman järjestämiseen 26. – 27.8.2022. Festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa. Tapahtuma on nuorille aikuisille suunnattu, uutta musiikkia esittävä boutique-festivaali. Suuri osa tapahtuma-alueesta sijoittuu kaupungin Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:lle vuokraamalle alueelle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on maa- ja vesialueiden vuokraamisesta enintään 10 vuodeksi ja pidemmäksikin ajaksi, jos vuokranmääräytymisperusteena käytetty pääoma-arvo on alle 200 000 euroa tai jos asunto- ja kiinteistölautakunta tai palvelualueen johtaja on vahvistanut vuokrauksessa ja muussa luovutuksessa noudatettavat perusteet.

 

Päätös

Antti & Tontti Oy (aputoiminimi Alt Agency & Management, Y-tunnus 2720418-5) oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista Pyynikin ranta- ja nurmialuetta Festivaali-nimisen musiikkifestivaalin järjestämiseen pe ja la 26. – 27.8.2022, seuraavin ehdoin:

  1. Luvan saajan tulee hakea poliisiin lupa tapahtuman järjestämiseen sekä toimittaa turvallisuus- ja pelastussuunnitelma poliisille ja pelastusviranomaiselle. Tapahtumassa tulee noudattaa mahdollisia voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä koronatilanteeseen liittyen. Alueella tulee järjestää viranomaiskatselmus ennen tapahtuman avaamista. Tapahtuman järjestäjä kutsuu katselmuksen koolle. 
  2. Lupa koskee Pyynikin kesäteatterisäätiö sr:lle vuokrattujen alueiden ulkopuolisia alueita. Luvan saaja on sopinut erikseen kesäteatterisäätiön kanssa kesäteatterialueen ja siellä sijaitsevien rakenteiden käytöstä. Tämä lupa ei koske myöskään kesäteatterin pysäköintialueen viereistä huoltorakennuksen käyttöä, jonka käytöstä tapahtumajärjestäjä on neuvotellut kesäteatterisäätiön sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa.
  3. Luvan saaja voi aloittaa tapahtuman rakentamisen keskiviikkona 24.8. aamulla. Alueella tulee pitää katselmus kaupungin kunnossapidon kanssa ennen rakentamisen aloittamista sekä tapahtuman jälkeen. Tapahtumajärjestäjä vastaa katselmuksen koolle kutsumisesta. Kunnossapidossa yhteyshenkilö on Tampereen Infra Oy:n työmaapäällikkö Titta Holmala-Kylmäkoski, puh. 0408064218 tai etunimi.sukunimi(a)tampereeninfra.fi. Telttojen ym. rakenteiden kiinnityksiin tulee käyttää mieluiten painoja. Jos käytetään maakiiloja, tulee maan alla mahdollisesti kulkevien kaapeleiden yms. sijainnit selvittää. Tapahtuma-aluetta rajaavien aitojen tulee olla mahdollisimman siistit ja ympäristöön sopivat.
  4. Luvan saaja voi sijoittaa alueelle rakenteita karttaliitteen mukaisesti. Koko alue on anniskelualuetta ja asiakaspaikkoja on 4 200. Alueet ovat avoinna tapahtumapäivinä klo 15.00 - 2.00. Anniskelulle tulee hankkia aluehallintoviraston lupa.
  5. Ohjelma-aika on klo 16.00 / 17.00 – 24.00. Musiikkiesityksille tulee hankkia melulupa. Luvan saajan tulee noudattaa melulupaa, jossa määrätään mm. musiikkiesitysten päättymisajat, desibelirajoitukset sekä tiedottamisvelvollisuus naapurustolle. Lisäksi elintarvikkeiden myynnistä tulee tehdä ilmoitus kaupungin elintarvikevalvontaan, lisätiedot os. elintarvikevalvonta(a)tampere.fi
  6. Tilapäisiin liikennejärjestelyihin Jalkasaarentiellä ja Kesäteatterille johtavalla tiellä tulee hankkia katulupa kaupungin katutilavalvonnasta. Väylien sulkemis- ja avaamisajankohdat määritellään katulupapäätöksessä. Katulupahakemukseen tulee sisällyttää myös uimarannan pysäköintialueiden käyttö. Pysäköintialueita ei saa varata kokonaan tapahtuman käyttöön, vaan osa tulee jättää yleiseen käyttöön esim. uimarannalle tuleville.
  7. Luvan saaja vastaa kaikesta tapahtumaan liittyvästä jätehuollosta, puhtaanapidosta ja siisteydestä alueella tapahtuman aikana sekä tapahtuman päätyttyä. Puhtaanapito- ja siisteysvelvoite koskee myös tapahtuma-alueen läheisiä nurmi- ja ranta-alueita. Tapahtuma-alue ja sen läheiset vaikutusalueet tulee siivota roskista 26.8. ja 27.8. ohjelma-ajan päätyttyä tai viimeistään seuraavana aamuna klo 9.00 mennessä. Tarkempi siivous tulee tehdä viimeistään ko. päivien aikana. Tapahtuma-aidat tulee purkaa 27.8. ohjelman päätyttyä tai viimeistään su 28.8. aamupäivän aikana. Tapahtuman jätehuolto tulee suunnitella etukäteen kunnallisten jätehuoltomääräysten 43 § mukaisesti.  Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa kaupungin ympäristönsuojeluun. Tapahtuman jätehuoltosuunnittelussa voi käyttää apuna lomaketta, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta. Lisätiedot: ymparistonsuojelu(a)tampere. fi. Alueelle tulee järjestää riittävä määrä käymälätiloja Valviran ohjeistuksen Dnro 8321/11.02.02.07/2011 mukaisesti. Myös muita hygieenisiin olosuhteisiin liittyviä ohjeita Valviran ohjeistuksessa tulee noudattaa. Lisätiedot: terveydensuojelu(a)tampere.fi. Tapahtuma-alueella sijaitsevien (kannellisten) jäteastioiden ja käymälöiden kunnossapito ja valvonta ovat luvan saajan vastuulla myös tapahtuman aukioloaikojen ulkopuolella. Tapahtuma-alue tulee olla tyhjä, alkuperäiseen kuntoonsa siivottu ja ennallistettu maanantain 29.8. aikana.
  8. Luvan saaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaislupien ja –määräysten laiminlyömisestä.
  9. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

 

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 5 040 euroa + alv 24 %. Korvaus perustuu anniskelupaikkojen määrään ja se peritään laskulla.

Allekirjoitus

Asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä, kiinteistöjohtajan 2. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere