§ 517 Lupa Arkta Rakennus Oy:lle työmaamainostaulun sijoittamiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3490/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Arkta Rakennus Oy hakee lupaa sijoittaa 4 m x 5 m kokoinen työmaamainostaulu kaupungin omistamalle alueelle Ilokkaankadun alkupäähän Koivistonkylässä. Yhtiö on aloittamassa uudisrakentamista os. Ilokkaankatu 9.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Arkta Rakennus Oy (Y-tunnus 0987861-0) oikeutetaan sijoittamaan karttaliitteen mukaisesti 5 m x 4 m kokoinen työmaamainostaulu kaupungin omistamalle maa-alueelle Ilokkaankadun alkupäähän, kadun itäpuolelle, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 15.5.2019–31.5.2021.
  2. Taulu tulee kiinnittää painojen avulla. Puita tai pensaita ei saa kaataa ilman kaupungin lupaa. Taulusta ei saa aiheutua näkemä- tai muuta estettä liikenteelle.
  3. Taululle tulee hakea toimenpidelupa kaupungin rakennusvalvonnasta.
  4. Luvan saaja vastaa siitä, että taulu pysyy siistinä ja mahdolliset rikkoontumiset korjataan viivytyksettä.
  5. Mainostaulusta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa alueen puhtaana- ja kunnossapitotöille. Luvan saaja on perustellusta syystä velvollinen siirtämään tai poistamaan taulu kesken lupa-ajan.
  6. Luvan saaja vastaa vahingoista, joita taulun sijoittamisesta mahdollisesti aiheutuu.
  7. Luvan saajan tulee poistaa taulu heti lupa-ajan päätyttyä sekä saattaa alue kaupungin hyväksymään kuntoon.

Maa-alueen käytöstä peritään korvauksena 310 euroa + alv. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere