§ 681 Lupa Asunto Oy Tuuloslahdelle muovinkeräysastian sijoittamiseen kaupungin omistamalle alueelle Lentävänniemessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6750/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Asunto Oy Tuuloslahti hakee lupaa sijoittaa pakkausmuovien keräysastia tonttinsa 837-273-2715-0001 pohjoispuoliselle, kaupungin omistamalle viheralueelle. Alueella on kaupungin luvalla viisi aiemmin sijoitettua jäteastiaa vierekkäin. Suunniteltu pintakeräysastia on halkaisijaltaan 1,7 m ja tilavuudeltaan 2,3 m³.

Kaupungin viheralueet- ja hulevedet -yksiköllä ei ole huomauttamista keräysastian sijoittamiseen haetulle paikalle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Asunto Oy Tuuloslahti oikeutetaan karttaliitteen mukaisesti sijoittamaan yksi jätekeräysastia kaupungin omistamalle viheralueelle tontin 837-273-2715-1 pohjoispuolelle, os. Melakatu 10, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 1.10.2020 alkaen toistaiseksi.
  2. Luvan saajan tulee selvittää kaupungin rakennusvalvonnasta, tuleeko keräysastialle hankkia hyväksyntä tai toimenpidelupa.
  3. Keräysastia sijoitetaan samaan riviin muiden astioiden kanssa.
  4. Luvan saaja vastaa alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta kustannuksellaan.
  5. Luvan saaja on velvollinen korvaaman kaupungin omaisuudelle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  6. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille alueen käytössä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
  7. Kaupungilla on perustellusta syystä oikeus keskeyttää lupa-aika (esim. alueen muu käyttötarve tai lupaehtojen noudattamatta jättäminen), minkä jälkeen luvan saajan tulee poistaa rakenteet alueelta ja ennallistaa alue alkuperäiseen kuntoonsa.

Kaupungin omistaman alueen käytöstä peritään kertakorvauksena 90 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere