§ 747 Lupa Elisa Oyj:lle teletukiaseman sijoittamiseen Pispalan koulun piha-alueelle määräajaksi

Lataa  Kuuntele 

TRE:7599/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Kaupunki on vuokrannut Elisa Oyj:lle tilan Pispalan koulun pohjakerroksesta matkapuhelintukiaseman sijoittamista varten. Koulun perusparannustöiden aikana ko. tilaa ei voi käyttää ja tukiasemalle on haettu korvaava paikka koulukiinteistön piha-alueelta. Tukiasema voidaan sijoittaa piha-alueelle koulun remontin ajaksi 17.10.2020–30.11.2021, minkä jälkeen se on tarkoitus siirtää takaisin koulukiinteistön tilaan.

Kaupungin rakennusvalvonta on 30.9.2020 myöntänyt laitteistolle toimenpideluvan, lupatunnus 20-0984-T.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Elisa Oyj oikeutetaan karttaliitteen mukaisesti sijoittamaan teletukiasema kaupungin omistamalle tontille 837-213-1030-3 (os. Pispalanharju 47, Pispalan koulu), seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 17.10.2020–30.11.2021.
  2. Tukiasemaa varten alueelle voidaan sijoittaa halkaisijaltaan 3,4 m kokoinen betonialusta, johon masto laitesuojineen (2 kpl) kiinnitetään. Tarvittava maapinta-ala on n. 11 m².
  3. Luvan saaja vastaa laitteiston kaikesta kunnossapidosta lupa-aikana.
  4. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille alueen käytössä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
  5. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle laitteiston sijoittamisesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  6. Lupa-ajan päätyttyä laitteisto tulee poistaa ja alue ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.

Tukiaseman paikasta peritään vuokraa koulukiinteistön tilaa koskevan vuokrasopimuksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere