§ 774 Lupa Hartela Länsi-Suomi Oy:lle kaupungin omistaman alueen käyttämiseen työmaa-alueena Kaupissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:7567/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

16.12.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hartela Länsi-Suomi Oy ja Asuva Oy rakentavat asuntoja Kaupin alueelle Keilakujan eteläpuolelle. Yhtiöt hakevat lupaa sijoittaa rakentamisessa tarvittavat työmaatilat Keilakujan pohjoispuoliselle kaupungin omistamalle alueelle. Työmaaparakit eivät mahdu rakentamisalueelle, eikä lähistöllä ole niille muutakaan sopivaa tilaa. Kaupungin ympäristönsuojelua ja liikuntapalveluita on kuultu alueen käyttöön liittyen.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hartela Länsi-Suomi Oy oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista noin 530 m²:n kokoista aluetta Keilakujan pohjoispuolella Kaupissa tilapäisenä työmaa-alueena, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 15.11.2019–30.6.2021.
  2. Lupa-alueena ovat ko. metsä/puistokohteen itä- ja pohjoispuoliset reuna-alueet. Puita tai muuta isompaa kasvillisuutta ei saa rajata alueen sisälle. Alueelle voidaan sijoittaa työmaaparakkeja sekä roskalava. Alue rajataan metalliaidoilla. Lupa ei koske Kauppi Sports Centerin pysäköintialuetta.
  3. Alueelta ei ole tarvetta kaataa puita. Kasvillisuuta ei saa raivata ilman kaupungin lupaa, ja muutoinkin maaston tulee säilyä mahdollisimman muuttumattomana.
  4. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävä alue pidetään koko ajan siistissä kunnossa. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuihin tarkoituksiin.
  5. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  6. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle toiminnasta mahdollisesti aiheutuva vahingot.
  7. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
     

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 6.200 euroa. Korvaus peritään laskulla vuosien 2019, 2020 ja 2021 aikana. Laskut jaetaan siten, että Hartela Länsi-Suomi Oy:n (Y-tunnus 0764622-6) osuus on 2/3 ja Asuva Oy:n (Y-tunnus 0860558-1) osuus on 1/3.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere