§ 350 Lupa Hervannan Kaivin Oy:lle Liisanpuiston koulun tontin käyttämiseen työmaa-alueena

Lataa  Kuuntele 

TRE:2834/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Vesi uusii vesijohtoa Teiskontiellä. Samalla Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön palvelualue uusii ajorataa vesijohdon kohdilla. Töiden urakoitsijana toimii Hervannan Kaivin Oy, joka hakee lupaa sijoittaa rakentamisen aikana tarvittavan varastointialueen entisen Liisanpuiston koulun tontille. Kaupunki ja Tampereen Tilapalvelut Oy eivät näe estettä tontin käyttöön tilapäisenä työmaa-alueena.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Hervannan Kaivin Oy (Y-tunnus 1040845-6) oikeutetaan käyttämään n. 300 m²:n kokoista aluetta entisen Liisanpuiston koulun tontilla (837-129-812-2) tilapäisenä työmaa-alueena, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 9.4.–8.11.2020.
  2. Työmaa-alue sijoitetaan tontin luoteisosaan. Sinne voidaan sijoittaa työmaatiloja sekä varastoalue rakennustarvikkeille. Alue tulee rajata siisteillä metalliaidoilla. Alueelta ei ole tarvetta kaataa puita eikä pensaita tms.
  3. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävä alue ja sen lähiympäristö toimintaan liittyen pidetään koko ajan yleisilmeeltään siisteinä. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuun tarkoitukseen.
  4. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  5. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  6. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
     

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 1.260 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere