§ 610 Lupa Jatke Pirkanmaa Oy:lle mainostaulun sijoittamiseen määräajaksi Ruskonkehän varrelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5926/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

13.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Jatke Pirkanmaa Oy hakee lupaa sijoittaa 3 m x 6 m kokoinen, valaisematon työmaamainostaulu kaupungin omistamalle alueelle karttaliitteen mukaiselle paikalle Sääksjärvi-Hervanta maantien nro 309 (Ruskonkehä) ja tontin 837-78-7318-6 väliselle alueelle. Lupaa haetaan ajalle 1.9.2020-31.3.2022. Yhtiö on aloittanut asuinrakentamisen alueella os. Makkarajärvenkatu 72.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Jatke Pirkanmaa Oy (Y-tunnus 2951086-4) oikeutetaan karttaliitteen mukaisesti sijoittamaan 3 m x 6 m kokoinen työmaamainostaulu kaupungin omistamalle maa-alueelle Sääksjärvi-Hervanta maantien nro 309 (Ruskonkehä) varrelle, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 1.9.2020–31.3.2022.
  2. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon PIRELY/5307/2020 taulun sijoituspaikasta. Luvan saajan tulee noudattaa lausunnossa esitettyjä huomioita, mainoksen tulee esim. sijaita kokonaan maantien liikennealueen ulkopuolella.
  3. Taulu tulee kiinnittää painojen avulla. Taulusta ei saa aiheutua näkemä- tai muuta estettä liikenteelle.
  4. Luvan saajan tulee selvittää, tarvitaanko mainostaululle toimenpidelupa tai hyväksyntä kaupungin rakennusvalvonnasta.
  5. Luvan saaja vastaa siitä, että taulu pysyy siistinä koko lupa-ajan. Mahdolliset rikkoontumiset tulee korjata viivytyksettä. Luvan saaja vastaa myös mainostaulun alla ja sen ympärillä olevan maa-alueen siistinä pitämisestä.
  6. Luvan saaja vastaa vahingoista, joita taulun sijoittamisesta mahdollisesti aiheutuu.
  7. Luvan saajan tulee poistaa taulu heti lupa-ajan päätyttyä sekä saattaa alue kaupungin hyväksymään kuntoon.

 

Maa-alueen käytöstä peritään korvauksena 220 euroa + alv. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere