§ 503 Lupa K2 Entertainmet Oy:lle Blockfest-kaupunkifestivaalin järjestämiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4338/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

K2 Entertainment Oy hakee lupaa käyttää kaupungin omistamia alueita Ratinanniemessä, Ratinan rantatiellä, Laukontorilla, Eteläpuistossa sekä Sorin aukiolla Blockfest-kaupunkifestivaalin järjestämiseen 16. - 17.8.2019. Festivaali on järjestetty vuosittain vuodesta 2008 lähtien.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

K2 Entertainment Oy (Y-tunnus 2463862-3) oikeutetaan käyttämään Ratinanniemeä, Ratinan rantatietä, Laukontorin eteläosaa, Eteläpuiston sorakentän länsiosaa sekä Sorin aukiota Blockfest –kaupunkifestivaalin järjestämiseen pe ja la 16.–17.8.2019 (ohjelma-ajat molempina päivinä klo 12.00–24.00) seuraavin ehdoin:

 1. Luvan saaja voi aloittaa tapahtuman rakentamisen Ratinanniemessä maanantaina 12.8.2019 aamulla, tai aiemmin sen mukaan miten alue saadaan tyhjäksi Stadionkonserttien 9.8.2019 ja 10.8.2019 ajoneuvokalustosta. Kevyen liikenteen väylät tulee pitää avoimina mahdollisimman pitkään rakentamisen aikana, rakentamisesta aiheutuva haitta ja vaara huomioon ottaen. Rakenteiden kiinnittämiseen Ratinanniemessä tulee käyttää painoja. Myös Stadion on varattu tapahtuman käyttöön. Eteläpuiston kentän idänpuoleinen osa on Kesäranta pop up -puiston käytössä.
 2. Luvan saajan tulee hankkia tapahtumalle poliisin lupa sekä laatia pelastus- ja turvallisuussuunnitelma poliisille ja pelastusviranomaiselle. Alueella tulee järjestää viranomaiskatselmus ennen tapahtuman avaamista.

 3. Ratinanniemen kevyen liikenteen väylien, Sorin aukion, Ratinan rantatien ja Laukonsillan sulkemisiin tulee hakea katulupa kaupungin katutilavalvonnasta.

 4. Luvan saaja vastaa siitä, että Laukontorin eteläosan käyttämisestä sisäänkulkualueena ei aiheudu minkäänlaista haittaa torikaupalle. Alueen rajaus ja jätesäiliöiden mahdollinen siirto tulee sopia kaupungin torivalvojan kanssa etukäteen, Janne Saksala/Paavo Pesä/Niko Penttinen, puh. 0500 839034 (arkisin klo 6.00–14.30) tai torivalvonta(a)tampere.fi

 5. Ratinanniemen koirapuistoa voi käyttää WC-laitteiden sijoittamiseen. Puiston sulkemisesta noin viikon ajaksi tulee infota etukäteen alueen aitaan kiinnitettävillä tiedotteilla. Koirapuisto tulee tyhjentää ja siivota alkuperäiseen kuntoonsa niin, että se on normaalissa käytössä viimeistään maanantaiaamupäivän 19.8.2019 aikana.

 6. Sorin aukiolle voidaan sijoittaa rannekkeenvaihtopiste tapahtuman ajaksi 16.-17.8.2019. Aukio voidaan rajata aidoin to 15.8.2019 noin klo 12.00 alkaen. Aukiolla sijaitseva jäätelökioski tulee jättää rajauksen ulkopuolelle. Aukion läpi kulkevan kevyen liikenteen väylän sulkemiseen tulee hakea katulupa. Ympäröivät kevyen liikenteen väylät pidetään avoimina. Luvan saaja vastaa järjestyksen ja turvallisuuden valvonnasta alueella. Kadun ylitystä aukiolta Ratinan puolelle tulee valvoa. Ylityksiin liittyvät käytännön järjestelyt sovitaan erikseen poliisin ja katutilavalvonnan kanssa. Aitarajaus tulee purkaa su 18.8.2019 aamupäivällä ja aitarakenteet ym. tulee hakea pois alueelta viimeistään ma 19.8.2019 aikana.

 7. Ratinanniemessä on torstaina 22.8.2019 Runfest -tapahtuma, ja aluetta on haettu käyttöön rakentamista varten ke 21.8.2019 alkaen. Ratinanniemen alue tulee olla purettu ke-aamuun 21.8.2019 mennessä. Vaihtoehtoisesti luvan saajan tulee sopia Runfestin järjestäjän kanssa purkuaikataulusta ja alueen/tapahtumarakenteiden mahdollisesta yhteiskäytöstä. 

 8. Tilapäiset liikennejärjestelyt Ratinan rantatiellä, kevyen liikenteen väylillä ja Laukonsillalla tulee purkaa katulupapäätöksen mukaisin aikatauluin. Alueet tulee olla siivottuja kaikista roskista katujen ym. avaamisen yhteydessä. Kaikki tapahtumaan liittyvä kalusto ja rakenteet tulee kuljettaa pois Rantatien alueelta viimeistään lauantaina 24.8.2019 klo 12.00 mennessä. Rakenteet ja kalusto tulee sijoittaa niin, ettei niistä ole haittaa tai estettä yleiselle kululle, eikä kaupungin Liikuntapalveluiden toiminnoille Stadionilla.

 9. Ratinan sillan alla oleva liikuntapaikka voidaan sulkea ti 13.8.2019 noin klo 21.30 alkaen, ja se tulee olla avoinna ja alkuperäiseen kuntoonsa siivottuna viimeistään keskiviikkoaamuna 21.8.2019.

 10. Luvan saaja voi sijoittaa Ratinanniemeen anniskelualueen, jossa on yhteensä 5 000 asiakaspaikkaa. Anniskelualueet voivat olla avoinna tapahtumapäivinä klo 12.00–00.30.

 11. Luvan saajan tulee tiedottaa lähialueen taloyhtiöitä tapahtumasta sekä sopia toimenpiteistä, joilla estetään tapahtumasta aiheutuvia haittoja (aitojen sijoittaminen, vartiointi yms.).

 12. Luvan saaja hankkii tarvittavat luvat mm. anniskelutoiminnalle, tilapäiseen meluun sekä elintarvikkeiden myyntiin. Melupäätöksessä määritellään tarkemmin musiikin soittoajat, sallitut äänenvoimakkuudet ja mittausvelvoitteet sekä tiedottamisvelvoite naapurustoon. Tapahtumassa tarjottavissa kuluttajapalveluissa tulee noudattaa kuluttajaturvallisuuslakia 920/2011.

 13. Luvan saaja vastaa kaikesta tapahtumaan liittyvästä jätehuollosta, puhtaanapidosta ja siisteydestä alueilla tapahtuman aikana sekä tapahtuman päätyttyä. Päivittäinen siivousvelvoite koskee tapahtuma-alueiden lisäksi karttaliitteen mukaisia lähialueita. Alueet tulee siivota irto- ja näkyvistä roskista viimeistään 17.8.2019 ja 18.8.2019 aamuun klo 9.00 mennessä ja tarkempi loppusiivous tulee tehdä em. päivien aikana. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa kaupungin ympäristönsuojeluun, lisätiedot os. ymparistonsuojelu(a)tampere.fi

 14. Ratinanniemestä on vuokrattu aluetta Kraftpoint Oy:lle veneiden huolto- ja tankkauspistettä varten. Luvan saajan tulee sopia huoltoliikenteen ja polttoaineen jakeluajoneuvon pääsystä alueelle Kraftpoint Oy:n Matti Kairimon ja kaupungin satamapäällikkö Matti Joen kanssa. Myös rannan venepaikoille pääsystä tulee sopia satamapäällikön kanssa.

 15. Luvan saaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaislupien ja –ohjeiden laiminlyömisestä.

 16. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Korvaus kaupungin omistamien alueiden käytöstä on 12 000 euroa + alv. Korvaus perustuu anniskelupaikkojen lukumäärään, ja se peritään laskulla.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere