§ 606 Lupa Kiinteistöpalvelu Nissiselle vaihtolavan sijoittamiseen Suolijärvenkadun varrelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:5927/10.00.04/2020

Päätöspäivämäärä

12.10.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Kiinteistöpalvelu Nissinen hakee lupaa käyttää Suolijärven uimarannan pysäköintialuetta Hervannassa vaihtolavan sijoittamiseen ajaksi 18.9.–30.11.2020. Lavaa käytetään välivarastona kerätyille lehdille.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Kiinteistöpalvelu Nissinen oikeutetaan sijoittamaan vaihtolava lehtien keruuta varten Hervantaan Suolijärvenkadulle (Suolijärven uimarannan pysäköintialue), seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa ajalla 17.9.–30.11.2020.
  2. Lava voidaan sijoittaa pysäköintialueen kadun puoleiselle osuudelle niin, ettei se haittaa eikä estä alueen mahdollista muuta käyttöä.  
  3. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
  4. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin luvan mukaiseen tarkoitukseen.
  5. Luvan saaja vastaa omalta osaltaan alueen siisteydestä ja puhtaanapidosta lupa-aikana.
  6. Lava tulee viedä pois alueelta viimeistään viikon 49 aikana. Alue tulee siivota ja ennallistaa alkuperäiseen kuntoonsa.
  7. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

 

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 80 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere