§ 348 Lupa Kreate Oy:lle Järvensivun koulun kentän ja piha-alueen käyttämiseen työmaa-alueena

Lataa  Kuuntele 

TRE:2820/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki ja Väylävirasto uusivat alikulkusillan Järvensivulla (Järvensivu ak 2). Silta alittaa radan Järvensivuntien ja Puhontaipaleen välissä. Urakoitsija Kreate Oy hakee lupaa käyttää osaa Järvensivun koulun kentästä ja piha-alueesta työmaa-alueena. Urakka-aika on maaliskuun puolesta välistä elokuun loppuun 2020. Järvensivun koulu on ollut käyttämättömänä eikä kaupunki näe estettä kentän ja piha-alueen käyttämiseen tilapäisenä työmaa-alueena.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Kreate Oy oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaisia alueita työmaa-alueina Järvensivun koulun tontilla (837-130-454-2), seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 9.3.–30.8.2020.
  2. Luvan saaja on katselmoinut alueen kaupungin katuinsinöörin kanssa ennen töiden aloittamista. Kaupungin katutilavalvonnasta on haettu katulupa tilapäisiin liikennejärjestelyihin. Luvan saajan vastuulla on myös muiden toimintaan mahdollisesti tarvittavien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen.
  3. Koulun pihan kentälle voidaan sijoittaa tarvike-, toimisto- ja työmaatilakontit sekä tarvittava varastoalue rakennusmateriaaleille. Työmaa-alue tulee aidata siisteillä aidoilla. Työmaa-alueen sisälle voidaan lupa-aikana pysäköidä myös muutamia urakoitsijoiden ajoneuvoja. Työmaan käytössä on noin puolet kentän alasta.  
  4. Koulun pihan läpi voidaan tehdä tilapäiset, korvaavat kulkureitit kevyelle liikenteelle ja ajoneuvoliikenteelle. Ajoneuvoliikennettä ei ole paljon. Ajoneuvoreitin ja kentän välisellä alueella oleva lasten leikkipaikka tulee turvallisuussyistä sulkea siksi ajaksi, kun ajoreitti on käytössä. Luvan saaja vastaa leikkipaikan sulkemisesta kustannuksellaan (esim. aidoin). Sulkemisesta tulee sopia tarkemmin Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa, isännöitsijä Sanna Kerola, puh. 040 8063165, sanna.kerola(a)tilapa.fi
  5. Työmaa-alueen sisälle ja reunoille jäävät puut ja pensaat on katselmoitu kaupungin edustajien kanssa, ja vain sovitut pensaikot, pajut yms. on lupa poistaa. Puita ei saa kaataa ilman kaupungin lupaa, ja muutoinkin maaston ja kasvillisuuden tulee säilyä vahingoittumattomina ja mahdollisimman muuttumattomina.
  6. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävä alue pidetään jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuihin tarkoituksiin.
  7. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  8. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnasta mahdollisesti aiheutuva vahingot.
  9. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere