§ 737 Lupa Lännen Kiinteistöpalvelu Oy:lle tontin 837-090-8103-0001 (Kämmenniemi) käyttämiseen varastoalueena

Lataa  Kuuntele 

TRE:7332/10.00.03/2019

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lännen Kiinteistöpalvelu Oy hakee lupaa Kämmenniemessä sijaitsevan, kaupungin omistaman tontin 837-90-8103-1 käyttämiseen talven ajaksi. Tontille sijoitettaisiin hiekoitusmursketta noin 25 m2:n suuruiselle alueelle.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Lännen Kiinteistöpalvelu Oy:llä on oikeus käyttää kaupungin omistamaa tonttia 837-90-8103-1 Kämmenniemessä (Haavistonkatu/Paavolantie) hiekoitusmurskeen sijoittamiseen, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa ajalla 1.12.2019- 30.4.2020.
  2. Käytettävä alue on enintään 25 m2:n suuruinen.
  3. Sijoitettavan murskeen tulee olla puhdasta.
  4. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin luvassa mainittuun tarkoitukseen.
  5. Luvan saajan tulee ennallistaa alue sekä ajotiet alkuperäiseen kuntoonsa lupa-ajan päätyttyä.
  6. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 52,50 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere