§ 485 Lupa Nelonen Media Live Oy:lle IskelmäKesä -tapahtuman järjestämiseen Keskustorilla

Lataa  Kuuntele 

TRE:4245/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

17.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Nelonen Media Live Oy hakee lupaa käyttää Keskustoria IskelmäKesä -tapahtuman järjestämiseen 5.–6.7.2019. IskelmäKesä järjestetään neljännen kerran. Tapahtuma kiertää kesän aikana kymmenellä paikkakunnalla. Tampereella tapahtuma on ensimmäistä kertaa. Tapahtuma avataan perjantaina klo 17.00 ja lauantaina klo 16.00 ja se suljetaan molempina päivinä klo 1.00. Kartta tapahtuma-alueesta on luvan liitteenä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Nelonen Media Live Oy (Y-tunnus 2895230-2) oikeutetaan käyttämään Keskustoria IskelmäKesä -tapahtuman järjestämiseen 5.–6.7.2019 seuraavin ehdoin:

 1. Luvan saaja voi aloittaa tapahtuman rakentamisen keskiviikkona 3.7.2019 noin klo 8.00 alkaen. Tapahtumarakenteita ovat mm. esiintymislava, baariteltat sekä säänsuojateltta yleisölle. Kaikkien rakenteiden tulee olla siistikuntoisia. Tapahtuman aitaaminen tulee myös tehdä ympäristöön sopivalla tavalla. Raatihuoneen edustalla on väliaikainen bussikaista. Tapahtuman aitausta ei saa viedä kiinni kaistaa rajaaviin betoniaitoihin, vaan näiden väliin tulee jäädä riittävän levyinen vapaa kulkuväylä. Tapahtuma ei saa haitata eikä estää Keskustorin kahden jäätelökioskin ja makkaranmyyntikojun toimintaa. Tapahtuma-alueen ja bussipysäkkien välille tulee jättää riittävä tila jalankululle. Alue tulee olla tyhjä ja siivottu sunnuntain 7.7.2019 aikana.
 2. Luvan saajan tulee hankkia tapahtumalle poliisin lupa. Poliisille ja pelastusviranomaiselle tulee laatia tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Luvan saajan tulee järjestää alueella viranomaiskatselmus ennen tapahtuman avaamista.
 3. Luvan saaja voi sijoittaa alueelle anniskelualueen, jossa on 2100 asiakaspaikkaa.
 4. Tapahtumaan ei saa ottaa jäätelön myyntiä. Ruoka- ym. myyntipisteet tulee sulkea molempina päivinä viimeistään tapahtuman päätyttyä klo 1.00.
 5. Luvan saaja hankkii tarvittavat luvat mm. tilapäiseen meluun, anniskeluun ja elintarvikkeiden myyntiin sekä tekee jätehuoltosuunnitelman. Lisätiedot meluilmoitukseen ja jätehuoltosuunnitelmaan liittyen os. ymparistonsuojelu(a)tampere.fi ja elintarvikkeiden myyntiin liittyen os. elintarvikevalvonta(a)tampere.fi
 6. Keskustorin sähkön, veden ja maanalaisen jätesäiliön käyttöön liittyvät asiat tulee sopia Tilaomaisuuden hallinnan torivalvojien kanssa etukäteen: Janne Saksala/Niko Penttinen/Paavo Pesä, puh. 0500 839034/040 8063170 tai 0500 509755 (arkisin klo 6.00–14.00) tai torivalvonta(a)tampere.fi
 7. Luvan saaja vastaa tapahtuma-alueen sisälle jäävien, kaupungin omistamien roska-astioiden tyhjennyksistä tapahtuman aikana.
 8. Luvan saaja hankkii alueelle kaupungin terveydensuojelun edellyttämän määrän WC-laitteita. Mahdolliset jätevedet tulee johtaa asianmukaisesti jätevesiviemäreihin. Lisätiedot os. terveydensuojelu(a)tampere.fi
 9. Luvan saaja vastaa tapahtuma-alueen päivittäisestä puhtaanapidosta ja siisteydestä sekä loppusiivouksen järjestämisestä tapahtuman päätyttyä. Torin pintaan ei saa tehdä pysyviä jälkiä jättäviä merkintöjä. Elintarvikkeiden valmistus- ja myyntipisteissä torin pinta tulee suojata palonkestävällä materiaalilla.
 10. Huolto- ja pelastustiet toria ympäröiville kiinteistöille tulee pitää jatkuvasti vapaina.
 11. Luvan saaja vastaa tapahtuma-alueen ympärivuorokautisesta valvonnasta ja vartioinnista.
 12. Rakenteisiin mahdollisesti kiinnitettävistä mainoksista tulee sopia Tilaomaisuuden hallinnan kanssa erikseen.
 13. Luvan saajalla on oikeus pysäköidä muutama ajoneuvo tapahtuma-alueen sisälle tapahtuma-aikana 5.–6.7.2019 (tekniikka-, ohjelma- yms. palvelut). Huoltoajo on sallittu tapahtuman rakentamisen ja purkamisen aikana, sekä tapahtumapäivinä ennen tapahtuman avaamista ja tapahtuma-ajan päätyttyä.
 14. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
 15. Luvan saaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja -lupien laiminlyömisestä.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 5 040 euroa + alv. Korvaus perustuu anniskelupaikkojen määrään ja se peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm                    

Organisaatiotieto

Tampere