§ 465 Lupa Nelonen Media Live Oy:lle Tammerfest-tapahtuman järjestämiseen Ratinanniemessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:8045/10.00.04/2018

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Nelonen Live Media Oy on hakenut lupaa käyttää Ratinanniemeä Tammerfest-festivaalin järjestämiseen 18.–20.7.2019. Festivaali on järjestetty joka vuosi vuodesta 1995 lähtien.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Nelonen Media Live Oy (Y-tunnus 2895230-2) oikeutetaan käyttämään Ratinanniemeä Tammerfest–festivaalin järjestämiseen to–la 18.–20.7.2019, seuraavin ehdoin:

 1. Luvan saajan tulee hakea poliisiin lupa tapahtuman järjestämiseen, sekä toimittaa turvallisuus- ja pelastussuunnitelma poliisille ja pelastusviranomaiselle. Tapahtuma-alueilla tulee pitää viranomaiskatselmus ennen tapahtuman avaamista.
 2. Luvan saaja voi aloittaa tapahtuman rakentamisen maanantaiaamuna 15.7. klo 7.00 alkaen. Telttojen ym. kiinnityksiin tulee käyttää mieluiten painoja. Jos käytetään maakiiloja, tulee maan alla kulkevien kaapeleiden yms. sijainnit ehdottomasti selvittää. Ratinan sillan alla oleva ulkoliikuntapaikka voidaan sulkea tapahtuman ajaksi 18.–20.7.
 3. Luvan saaja voi sijoittaa alueelle anniskelualueet, joissa on yhteensä 7.050 asiakaspaikkaa.
 4. Tapahtuma-alue on avoinna päivittäin n. klo 13.00–1.00. Luvan saajan tulee noudattaa kaupungin ympäristönsuojelun antamaa melupäätöstä, jossa määrätään mm. musiikkiesitysten päättymisajat, desibelirajoitukset sekä tiedottamisvelvollisuus naapurustolle.
 5. Ratinanniemen kevyen liikenteen väylien sulkemiseen sekä Ratinan rantatien länsipäädyn käyttämiseen tulee hakea katulupa kaupungin katutilavalvonnasta. Puiston väylät tulee pitää avoinna kululle mahdollisimman pitkään rakentamisen aikana, ja avata ne taas mahdollisimman pian tapahtuman päätyttyä. Väylien sulkemis- ja avaamisajankohdat määritellään katulupapäätöksessä. Laukonsiltaa ei ole tarkoitus sulkea.
 6. Luvan saaja vastaa tapahtuman jätehuollosta ja siisteydestä tapahtuma-alueella sekä sen lähialueilla (karttaliite). Tapahtuma-alue sekä karttaliitteen mukainen alue tulee siivota irtoroskista joka päivä ohjelma-ajan päätyttyä tai viimeistään seuraavana aamuna klo 9.00 mennessä. Tapahtuma-alue tulee olla tyhjä, alkuperäiseen kuntoonsa siivottu ja ennallistettu maanantain 22.7. aikana.
 7. Luvan saaja voi käyttää Ratinanniemen koirapuistoa wc-laitteiden sijoittamiseen. Wc-laitteet tulee sijoittaa sisääntulon tuntumaan. Koirapuiston aitaan tulee kiinnittää infot alueen sulkemisesta . viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Portteja ei lukita tapahtuman aikana. Puistossa oleva roska-astia ei ole tarkoitettu tapahtuman käyttöön. Tapahtuman jälkeen alue tulee siivota kaikista irtoesineistä niin, ettei koirilla ole vaaraa loukkaantua esim. lasinsiruihin tms. teräviin esineisiin. Alue tulee olla normaalissa käytössä viimeistään maanantaiaamuna 22.7.
 8. Luvan saaja hankkii tarvittavat luvat anniskelutoiminnalle, elintarvikkeiden myyntiin sekä tilapäiseen meluun. Kaupungin ympäristönsuojeluun tulee jättää jätehuoltosuunnitelma. Kuluttajapalveluita tarjoavien yritysten tulee toimia kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 mukaisesti.
 9. Jos tapahtumassa on tarve käyttää Laukontoria, tulee siitä sopia kaupungin Tilaomaisuuden hallinta -yksikön kanssa erikseen.
 10. Laukonsillan Ratinan puoleisesta päädystä on vuokrattu paikka jäätelökioskille. Sen vuokraajalla tulee mahdollisuuksien mukaan olla oikeus pitää myyntipiste avoinna tapahtuman aikana.
 11. Ratinanniemestä on vuokrattu aluetta Kraftpoint Oy:lle veneiden tankkauspistettä varten. Tankkauspaikalle sekä rannan venepaikoille tulee olla pääsy tapahtuman aikana. Luvan saajan tulee sopia käytännöistä (alueille pääsy) Kraftpoint Oy:n ja kaupungin satamapäällikön kanssa etukäteen.
 12. Luvan saaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaislupien ja –määräysten laiminlyömisestä.
 13. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 16 800 euroa + alv. Korvaus perustuu anniskelupaikkojen määrään, ja se peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere