§ 468 Lupa Parempi Pyy Fest Oy:lle ulkoilmakonsertin järjestämiseen Näsinpuistossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:4023/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 5177 052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Parempi Pyy Fest Oy on hakenut lupaa käyttää kaupungin omistamaa Näsinpuiston aluetta Semmarit Näsinpuistossa -tapahtuman järjestämiseen 10.7.2019.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Parempi Pyy Fest Oy (Y-tunnus 2757000-3) oikeutetaan käyttämään Näsinpuistoa ja sen laululavaa Seminaarinmäen mieslaulajien ulkoilmakonsertin järjestämiseen keskiviikkona 10.7.2019 klo 17.00–22.00, seuraavin ehdoin:

  1. Luvan saajan tulee hankkia tapahtumalle poliisin lupa. Poliisille ja pelastusviranomaiselle tulee toimittaa tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Yleisömääräarvio on noin 1.500 henkilöä.
  2. Tapahtuman rakentaminen voidaan aloittaa 10.7. aamulla. Alue tulee olla tyhjä ja alkuperäiseen kuntoonsa siivottu viimeistään torstaina 11.7. noin klo 12.00 mennessä. Karttaliitteessä on esitetty suunnitelma tapahtuma-alueen laajuudesta.
  3. Alueella tulee pitää viranomaiskatselmus ennen tapahtuman avaamista.
  4. Aitojen yms. rakenteiden kuljetusreitit, mahdollisen lavan sijaintipaikka sekä tapahtuma-alueen tarkempi rajaus tulee sopia etukäteen pidettävässä katselmuksessa kaupunkiympäristön palvelualueen edustajan kanssa. Luvan saaja järjestää katselmuksen. Yhteyshenkilö on Tampereen Infran työmaapäällikkö Titta Holmala-Kylmäkoski, puh. 040 806 4218 tai titta.holmala-kylmakoski(a)tampere.fi. Työmaapäällikön kanssa tulee sopia myös tapahtuman jälkeen pidettävästä katselmuksesta alueella. Puistossa oleva sähkökaappi on kaupunkiympäristön palvelualueen omistama.
  5. Puiston kulkuväylien sulkemisiin ym. tilapäisiin liikennejärjestelyihin tulee hakea katulupa kaupungin katutilavalvonnasta, lisätiedot os. katuluvat(a)tampere.fi
  6. Luvan saajan tulee selvittää, tarvitaanko tapahtumalle melulupa. Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan yleisötapahtumissa voidaan pääsääntöisesti käyttää äänentoistoa klo 7.00–22.00 ilman meluilmoitusta, edellyttäen että äänentoistosta ei aiheudu kohtuutonta haittaa lähiympäristöön. Naapurustoa tulee tiedottaa mahdollisesta häiriöstä riittävän laajasti. Lisätiedot os. ymparistonsuojelu(a)tampere.fi
  7. Luvan saaja voi käyttää tapahtuma-aluetta anniskelualueena. Anniskelutoiminnan järjestää Rivermax Oy.
  8. Luvan saaja vastaa tapahtuman jätehuollosta ja tapahtuma-alueen siisteydestä tapahtuman aikana sekä sen päätyttyä. Mikäli tapahtuma-alueen ulkopuolinen puistoalue roskaantuu tapahtuman takia, kuuluu luvan saajan huolehtia myös sen siivoamisesta. Kaupungin ympäristönsuojeluun tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma. Lisätiedot os. ymparistonsuojelu(a)tampere.fi
  9. Luvan saaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja -lupien laiminlyömisestä.
  10. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 1 500 euroa + alv. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere