§ 118 Lupa Peab Oy:lle työmaa-alueen sijoittamiseen määräajaksi Ranta-Tampellan alueelle

Lataa  Kuuntele 

TRE:1406/10.00.03/2021

Päätöspäivämäärä

22.2.2021

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Peab Oy rakentaa asuntoja Ranta-Tampellan alueella. Alueella on käynnissä paljon rakentamista ja on tarkoituksenmukaista, että työmaa-alueet voidaan vähenevän vapaan tilan myötä rajata tarkemmin käyttäjien tarpeisiin. Peab Oy hakee työmaa-aluekäyttöön 611 m² kokoista maa-aluetta ajaksi 15.1.2021 - 31.8.2022.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Peab Oy oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista 611 m²:n kokoista aluetta Ranta-Tampellassa tilapäisenä työmaa-alueena, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 15.1.2021 – 31.8.2022.
  2. Alueelle voidaan sijoittaa työmaakontteja, jätepisteitä, rakennustarvikkeita yms. ja alueen voi rajata siistillä aidalla.  
  3. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävä alue pidetään koko ajan yleisilmeeltään siistinä. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuun tarkoitukseen. Alueella ei saa säilyttää mitään sellaista, mistä voi aiheutua maapohjan pilaantumista.
  4. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  5. Kaupungilla on perustellusta syystä oikeus päättää lupa kesken lupa-ajan, esim. jos lupaehtoja ei noudateta, tai jos kaupunki tarvitsee alueen omaan käyttöönsä. Luvan päättämisessä noudatetaan tällöin yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
  6. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle toiminnan järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
  7. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa lupa-aikana mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Luvan saajan tulee olla yhteydessä kaupunkiin myös, jos luvan tarve päättyy ennen 31.8.2022 tai jos lupa-aikaa halutaan jatkaa.


Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 490 euroa kuukaudessa, koko ajalta yhteensä 9 530 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere