§ 748 Lupa Petsamon omakotiyhdistys ry:lle kaupunginosakylttien sijoittamiseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7600/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

16.12.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Petsamon omakotiyhdistys ry on hakenut lupaa sijoittaa kaksi (2) kaupunginosakylttiä kaupungin omistamille alueille Koljontien ja Piennarkadun varsille. Kyltit ovat 1,5 m x 0,6 m kokoiset ja kylttirakennelman kokonaiskorkeus on noin 1,6 m. Kaupungin rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehti on hyväksynyt kylttisuunnitelman.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Petsamon omakotiyhdistys ry oikeutetaan karttaliitteen mukaisesti sijoittamaan kaksi (2) kaupunginosakylttiä Koljontien ja Piennarkadun varrelle, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 1.12.2020 alkaen toistaiseksi.
  2. Luvan saaja vastaa siitä, että kyltit pidetään koko ajan ehjinä ja siistikuntoisina.
  3. Kyltit tulee sijoittaa niin, etteivät ne haittaa ko. katujen talvi- ym. kunnossapitoa.
  4. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille alueiden käytössä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
  5. Kaupungilla on perustellusta syystä oikeus keskeyttää lupa-aika (esim. jos lupaehtoja ei noudateta tai alueiden käyttötarkoitus muuttuu), minkä jälkeen luvan saajan tulee poistaa rakenteet alueilta ja ennallistaa alueet alkuperäiseen kuntoonsa.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere