§ 471 Lupa RH Entertainment Oy:lle Sauna Open Air -tapahtuman järjestämiseen Ratinanniemessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4022/10.00.04/2019

Päätöspäivämäärä

7.6.2019

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 5177 052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

RH Entertainment Oy on hakenut lupaa käyttää kaupungin omistamaa Ratinanniemen aluetta Sauna Open Air -tapahtuman järjestämiseen 12. – 13.7.2019. Tapahtuma pohjautuu osin vuosien 2004–2013 aikana pidettyihin Sauna Open Air Metal Festival -tapahtumiin sekä vuosina 2016–2018 pidettyihin Sauna Classic Heavy Metal Garden Party -tapahtumiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.1.2019 § 4 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

RH Entertainment Oy (Y-tunnus 2569349-9) oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista kaupungin omistamaa aluetta Ratinanniemessä Sauna Open Air –tapahtuman järjestämiseen pe ja la 12.–13.7.2019, seuraavin ehdoin:

 1. Luvan saajan tulee hankkia tapahtumalle poliisin lupa. Poliisille ja pelastusviranomaiselle tulee toimittaa tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Yleisömääräarvio on 4000–8000 osallistujaa/päivä.
 2. Alueella tulee pitää viranomaiskatselmus ennen tapahtuman avaamista.
 3. Luvan saaja voi käyttää tapahtuma-aluetta anniskelualueena.
 4. Tapahtuman rakentaminen voidaan aloittaa torstaina 11.7. Alue tulee olla tyhjä ja alkuperäiseen kuntoonsa siivottu viimeistään maanantaina 15.7. klo 7.00 mennessä. Alueelle voidaan jättää mm. aitarakenteita, kumilattiapaloja ja muutama koppirakennelma, joista luvan saaja on sopinut erikseen Tammerfestin järjestäjän kanssa. Tammerfestin tulee päästä rakentamaan omaa tapahtumaansa heti maanantaiaamuna klo 7.00.
 5. Laukontorille, jätekonttien eteläpuolelle voidaan sijoittaa kolme ns. joulutorimökkiä. Jos mökit haittaavat kulkua kevyen liikenteen väylillä, tulee ne sisällyttää tilapäisistä liikennejärjestelyistä tehtävään katulupahakemukseen. 
 6. Ratinanniemen kevyen liikenteen väylien ja Laukonsillan sulkemiseen ym. tilapäisiin liikennejärjestelyihin tulee hakea katulupa kaupungin katutilavalvonnasta, lisätiedot os. katuluvat(a)tampere.fi
 7. Luvan saaja voi käyttää Ratinanniemen koirapuistoa WC-laitteiden sijoittamiseen. WC-laitteet tulee sijoittaa sisääntulon tuntumaan. Koirapuiston aitaan tulee kiinnittää infot alueen sulkemisesta viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Portteja ei lukita tapahtuman aikana. Koirapuiston roska-astiaa ei saa käyttää tapahtumassa. Luvan saaja vastaa koirapuistoalueen mahdollisesti tarvittavasta siistimisestä ennen käyttöön ottoa. Tapahtuman jälkeen alue tulee siivota kaikista irtoesineistä.
 8. Tapahtuma-alue on avoinna molempina päivinä klo 13.00–1.00. Luvan saajan tulee noudattaa kaupungin ympäristönsuojelun antamaa melupäätöstä, jossa määrätään mm. musiikkiesitysten päättymisajat, desibelirajoitukset sekä tiedottamisvelvollisuus naapurustolle.
 9. Ratinanniemestä on vuokrattu aluetta Kraftpoint Oy:lle veneiden tankkauspistettä varten. Tankkauspaikalle sekä rannan venepaikoille tulee olla pääsy tapahtuman aikana. Käytännöt tulee sopia Kraftpoint Oy:n ja kaupungin satamapäällikön kanssa etukäteen.
 10. Luvan saaja vastaa tapahtuman jätehuollosta, tapahtuma-alueen puhtaanapidosta ja siisteydestä tapahtuman aikana ja kumpanakin päivänä sen päätyttyä. Siivous- ja puhtaanapitovelvoite koskee myös tapahtuma-alueen lähiympäristöä karttaliitteen mukaisesti. Nämä alueet tulee siivota irto- ja näkyvistä roskista la 13.7. ja su 14.7. klo 9.00 mennessä. Tarkempi siivous tulee tehdä ko. päivien aikana.
 11. Luvan saajan tulee hankkia tarvittavat luvat mm. anniskelutoiminnalle, tilapäiseen meluun ja elintarvikkeiden myyntiin. Tapahtumalle tulee myös laatia jätehuoltosuunnitelma, joka toimitetaan kaupungin ympäristönsuojeluun.
 12. Luvan saaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ehtojen tai muiden viranomaismääräysten ja -lupien laiminlyömisestä.
 13. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle tai muulle taholle tapahtuman järjestämisestä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 9 600 euroa + alv. Korvaus perustuu tapahtuman anniskelupaikkojen määrään. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere