§ 347 Lupa Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy:lle työmaakontin sijoittamiseen kaupungin omistamalle alueelle Kaupissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:2826/10.00.03/2020

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistosihteeri Erja Parkkali, puh. 050 517 7052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy rakentaa asuntoja Kaupin alueelle Keilakujan eteläpuolelle. Yhtiö hakee lupaa sijoittaa rakentamisen aikana tarvittavat työmaatilat Keilakujan pohjoispuoliselle kaupungin omistamalle alueelle. Työmaakontti ei mahdu rakentamisalueelle, eikä lähistöllä ole sille muutakaan sopivaa tilaa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen 23.10.2019 § 144 mukaisesti asian päättää kiinteistöjohtaja, kun kyse on rakennusten, tilojen ja niihin liittyvien alueiden vuokraamisesta.

Päätös

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy (Y-tunnus 0132898-0) oikeutetaan käyttämään karttaliitteen mukaista n. 75 m²:n kokoista aluetta Keilakujan pohjoispuolella Kaupissa tilapäisenä työmaa-alueena, seuraavin ehdoin:

  1. Lupa on voimassa 2.5.2020–26.8.2021.
  2. Lupa-alue on pienen metsäkaistaleen länsipäädyssä. Alueelle voidaan sijoittaa työmaakontti. Kontti voidaan tarvittaessa rajata metalliaidoilla.
  3. Alueelta ei ole tarvetta kaataa puita tai raivata muuta kasvillisuutta, lukuun ottamatta kahta kuusen tainta, jotka voidaan poistaa. Mitään muuta ei saa raivata ilman kaupungin lupaa, ja maaston tulee säilyä mahdollisimman vahingoittumattomana ja muuttumattomana.
  4. Luvan saaja vastaa siitä, että käytettävä alue pidetään koko ajan yleisilmeeltään siistinä. Aluetta ei saa käyttää muuhun kuin tässä luvassa mainittuun tarkoitukseen.
  5. Lupa-ajan päätyttyä alue tulee ennallistaa kaupungin hyväksymään kuntoon.
  6. Luvan saaja on velvollinen korvaamaan kaupungin omaisuudelle toiminnasta mahdollisesti aiheutuva vahingot.
  7. Luvan saajan tulee ilmoittaa kaupungille toiminnassa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.
     

Korvaus kaupungin omistaman alueen käytöstä on 720 euroa. Korvaus peritään laskulla.

Allekirjoitus

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Organisaatiotieto

Tampere